en

Vyspělé civilizace ztracené v čase

Úvod

Pokud, jste zavítali na naše stránky,  jste přinejmenším stejně naladěni na obdobou tématiku. A možná hledáte i odpovědi, na otázky nejen, zaniklých civilizací, ale všeho, co s tím souvisí. Snažíme se, zde články podkládat odbornými názory a zamýšlíme se nad podstatou, možného vzniku, prvních kultur a civilizací. Popřemýšlejte, společně s námi, zda je skutečně, doba před 10 000 lety př.n.l. smyšlená konspirace, nebo, by mohla popisovat reálnou historii, našich prapředků. Vítejte, na zábavném webu, který Vás přenese, do dob dávno zapomenutých. Můžete, zde nalézt inspiraci k vytvoření vlastních webů a rozšíření, svých názorů a zkušeností, pro další skupiny čtenářů, nebo si s námi, pouze zahrát na historické badatele a detektivy.


Civilizace, je pojem označující úroveň duchovního a materiálního pokroku lidstva. Pokrok a vývoj lidstva je přirozeným jevem, tak jako samotný, zánik civilizace. Přežijí jen ti nejsilnější a nejodolnější, ostatní se přizpůsobí, nebo zahynou. V živočišné říši je to obdobné, jen tito živočichové, mezi sebou neválčí a nezabíjí se bez smyslu. I když, je člověk nejinteligentnějším tvorem této planety, při globálních kataklyzmatech zahyne stejně, jako vše na nižší živočišné úrovni, protože tyto pohromy, bývají neslučitelné se životem. Naše planeta pulsuje ve svém rytmu, tisíce let téměř beze změn. Její stabilitu, však lehce rozhodí například  střet s jinou planetkou, meteoritem, nebo sama planeta, se svým žhavým jádrem, tu a tam vypustí vše, co již nemůže udržet uvnitř. Pro, Zemi je to důležitý koloběh i když, to odstartuje, celý řetězec globálních živelních katastrof, které jednou pro vždy, mění dosavadní způsob bytí, na této planetě. Celé kontinenty, mizí, nebo se sráží, pod vodou i na souši a tvoří, zde nová pohoří a pevniny, ostrovy i moře, zátoky a zálivy. To vše vytváří, nový ráz budoucí krajiny, která čeká na své obyvatele a osídlení. Razantně se,  při těchto globálních změnách, mění klima a je narušen potravní řetězec, což způsobuje vyhynutí, mnoha druhů všeho, živého ve fauně i flóře. Kde, byla souš jsou nyní moře a naopak. Mnoho živého, mizí v nenávratnu, aby udělalo cestu, novému životu. Inteligentní forma života, se postupně přizpůsobí a adaptuje. Období rekonvalescence Země, je zdlouhavý proces, který může trvat i staletí. Civilizace, které pohromy zastihly nepřipravené, mizí navždy v útrobách Země i z historických dějin, naší planety. Naopak ti, co na pohromu, byli schopni, nějak reagovat a částečně se přesunout na jiná místa, své civilizace sice, již nemuseli nikdy obnovit, ale zanechali velice významné záznamy o svých kulturách. Tyto pozůstatky, člověk nalézá a žasne, nad vyspělou technologii, jakou naši předci disponovali. Dnes, jsme schopni rozluštit, mnohé záhady a dostáváme se opravdu, do hodně pradávné doby o které víme velmi málo. To, že my neznáme minulost, neznamená, že žádná nebyla! Archeologické nálezy, tento názor jen potvrzují. Stále častěji, po celém světě, nacházíme nové a nové lokality pradávných sídlišt´, měst, přístavů, megalitických chrámů a podzemních měst. Staveb, kterým nerozumíme a nechápeme, jejich vznik a realizaci. Kvádry ohromných rozměrů a hmotnosti, které jsou součástí, těchto staveb a zároveň, nereálnost výstavby v tak vzdálené době s předpokládanou, výbavou nástrojů a vzděláním dělníků. Někdo, ale tyto stavby musel vyprojektovat a postavit, pro někoho, na obdobné úrovni. U mnoha nálezů pradávných staveb, doposud nechápeme, ani smysl, účel  a již vůbec ne, technologie. To potvrzuje, velice vyspělé myšlení bytostí, které, tato města a chrámy vytesané do skal, obývali. Je vědecky potvrzeno, že nálezy jsou datovány tisíce let zpětně, mnohem dále než nám je předkládán vznik, prvních vyvíjejících se civilizací. A i když je důkazů nespočetně, historici stále své mínění o vzniku světa nemění a celé generace, učíme své děti milný a v podstatě pouze, předpokládaný vznik, nejen kulturních civilizací, ale i celého světa. Dnešní doba se považuje za velice vyspělou a právem. Lidé mají úžasné technologie, kterými již mohou velmi kvalitně prozkoumat lokality i nalezené předměty a s přesností určit, původ a vznik. 21. století bude století objevů a historických změn. Je paradoxem, že na jednu stranu pokrok lidstva se dostal, tak daleko, že jsme schopni osídlovat planety v naší Sluneční soustavě a na druhou stranu, nejsme schopni přiznat, že i před námi, mohla na této Zemi expandovat vyspělejší civilizace, než jsme my. Historickým detektivům stále důkazy nestačí a místo, abychom historii zkoumali a učili se z ní, ignorujeme ji a chyby našich předků opakujeme dokola. Potom, tedy nejsme, ani zdaleka, tak vyspělá civilizace, jek se o sobě domníváme.


Geologové, mají trošku jednodušší práci v tom, že oproti historikům, mohou své názory a objevy zveřejnit a zkoumat dál. Historici, naopak, každý starší důkaz, nemají kam zařadit, protože mají přesně vymezené tabulky s obdobím, vzniku civilizací. A tak, se dozvídáme, že v té a té době, se lidé teprve vyvíjeli a odpovídala tomu i jejich  inteligence a mentalita. Živili se sběrem rostlin a přespávat chodili do jeskyní. A najednou, kdosi si dovolí vyhrabat, monolitické město (například Gobekli tepe, ale i další prastaré lokality po celém světě), které i když velice neradi, historici musí datovat do dob, staré tisíce let, před vznikem naší kultury (odhadují 12 000 př.n.l. a více). A tak se učíme, že vlastně člověk jeskynní, při svitu měsíce vyprojektoval pyramidy, monolitické chrámy a podzemní města, složitě a přesně vytesaná do skal, vymyslel kanalizaci a rozvod vody a své stavby směroval, podle hvězd a světových stran. To vše, zaštítil vyspělou technologii, ale sám jedl kořínky a žil v jeskyni. Protože, to vše nalézáme u těchto pradávných zbytků, lokalit měst, starého světa. Kdy, se bude přepisovat historie? Lidský pokrok je přirozený proces a k němu patří i znalost historie, která odpovídá realitě. My doposud uznáváme jeden scénář, protože dál jsme se ještě nedostali, ale to pod tíhou důkazů, nelze vnucovat lidem do nekonečna.


Pokud, bychom se vrátili na úplný začátek vzniku světa, před miliony lety, zjistíme, že kontinenty nebyly rozděleny tak, jak je dnes známe. Svět tvořil jeden super kontinent, kterému říkáme Pangea. (z řečtiny -všechny země) Tento jeden kus pevniny se postupně porozděloval, až do dnešní podoby sedmi světadílů. Proces, poskládání a rozdělení kontinentů se měl v minulosti opakovat. Tuto teorii vědci, dokáží dost logicky argumentovat. Zda, na jedné ohromné pevnině, již byl inteligentní život, nelze však ničím prokázat. Pokud ano, při globálních posunech, tektonických desek, asi moc živého, nebylo schopno přežít a na víc se adaptovat do naprosto odlišného světa, ale hlavně změněného klimatu, by bylo prakticky velice náročné. At´ již celá pevnina, nebo i rozdělená, její životnost se počítá na miliony let. Je tedy pravděpodobné, že jakési formy života, tam působily. A to, se zřejmě opakovalo, kataklyzma, vymření živočišných  druhů, ustálení životních podmínek a nový život. K tomu, aby se člověk mohl vyvíjet, ve vyspělou, kulturní civilizaci, potřeboval jistě, klimatickou stabilitu žití. Když se kontinenty rozdělily na samostatné pevniny, v podstatě se již moc dál neměnilo. Pohrom v podobě potop, zemětřesení a změn klima, bylo mnoho, ale již tu byla, ta možnost přesunu a tím i šance na přežití a genetické, zachování druhu. Pokud, my dnes nacházíme artefakty, mnohem starší, než by měla, být naše civilizace, je zřejmé, že musíme uznat a počítat s tím, že například v době před 14 000 lety př.n.l. se známými pralidmi z jeskyní, museli žít i vyspělé kultury a expandující civilizace. Tyto, nálezy a určená doba, jejich vzniku, jsou přeci nezvratnými důkazy.  I když živelní pohromy mnohé zničily, jakoby tyto civilizace nedopustily, aby mohly, být zapomenuty a doslova vystrkují a odhalují na nás, své útroby lokalit s artefakty, potvrzujícími, jejich identitu. Je již pouze na nás, zda tuto nápovědu dokážeme přijmout, vstřebat a použít. (pokračování v článku Vyspělé civilizace ztracené v čase)Aztékové, Mayové, Inkové, Asyřané, Féničané, Minojci, Etruskové, Sumer, Atlantida, starověký Egypt, starověké Řecko a stovky dalších kmenů, kultur a civilizací, které utvářeli, ve své době historii lidstva. Co, vše o nich víme a co vše o nich vědět smíme? Považujeme se za nejvyspělejší civilizaci všech dob, je tedy naší povinností, znát svou minulost, vznik a historii.

Hérodotos ve svém díle „Dějiny“ popisuje hlavně války mezi mnoha kmeny té doby, ale nejvíce se pozastavuje u Persie. Dále se autor snaží přiblížit tehdejší život a konkrétně popisuje, nejen zvyky různých národů, ale i jejich mentalitu, životní úroveň a jejich dějiny. Různorodost lidských ras například žijících v horách, živících se sběrem plodin s...

Atlantis III. je v podstatě souhrn, všeho co jste zde, nalezli k tomuto tématu. Vodítek k odhalení lokality, ve které sídlilo naše bájné, zlaté království, by mělo být okolo šedesáti. My, představujeme několik, pro nás nejdůležitějších, protože vkládají smysl a světlo, do nové teorie o Atlantis. Je zajímavé, že všichni badatelé a autoři snad tisíce...

Mýty a pradávné báje, jsou součástí všech národů. Říká se, že každý mýtus v sobě skrývá zrníčko pravdivého příběhu. Mýty vznikly na prvopočátku lidských kultur. Člověk se začal dorozumívat řečí a tím si mohl předávat informace mezi ostatními. Pokud příběh, byl důležitý předával se ústně dál, po celé generace. Vůbec nejstarší známky života, jsou...

Podle, nejedné studie, Atlantis opravdu existovala. Mnoho badatelů se snaží předložit své, mnohdy i celoživotní bádání a všichni jsou přesvědčeni, že právě oni, bájný ostrov nalezli. Po celá tisíciletí se o ostrově vypráví, ale důkaz stále, nebyl předložen. Řecký filosof Platón o ostrově králů, vytvořil zápis a tím této báji zajistil stálou...

Co dopomohlo, velkým a vyspělým civilizacím, aby se staly zapomenutou minulostí? Proč a z jakých důvodů docházelo k apokalypsám, které dokázaly, tyto kultury zcela vymazat z lidských dějin? Kultura přestane existovat, pokud o ní její kronikář, z nějakého důvodu, nebude dělat další záznam. V praxi to vypadá tak, že se stala velice významná věc, ale...

en-Elon Musk

25/11/2021

Elon Musk je dnes dosti známé jméno, spojované s umělou inteligencí a vesmírným programem. Jeho snem je expanse lidské rasy, do celé sluneční soustavy. K této vizi, Elona vede fakt, nejen zrychlujícího se znečišťování celé planety Země, ale i možné globální živelní pohromy, střetnutí se Země s meteoritem, nebo bohužel i jaderné války. Projekt,...