Všechny články

Hérodotos ve svém díle „Dějiny“ popisuje hlavně války mezi mnoha kmeny té doby, ale nejvíce se pozastavuje u Persie. Dále se autor snaží přiblížit tehdejší život a konkrétně popisuje, nejen zvyky různých národů, ale i jejich mentalitu, životní úroveň a jejich dějiny. Různorodost lidských ras například žijících v horách, živících se sběrem plodin s...

Atlantis III. je v podstatě souhrn, všeho co jste zde, nalezli k tomuto tématu. Vodítek k odhalení lokality, ve které sídlilo naše bájné, zlaté království, by mělo být okolo šedesáti. My, představujeme několik, pro nás nejdůležitějších, protože vkládají smysl a světlo, do nové teorie o Atlantis. Je zajímavé, že všichni badatelé a autoři snad tisíce...

Mýty a pradávné báje, jsou součástí všech národů. Říká se, že každý mýtus v sobě skrývá zrníčko pravdivého příběhu. Mýty vznikly na prvopočátku lidských kultur. Člověk se začal dorozumívat řečí a tím si mohl předávat informace mezi ostatními. Pokud příběh, byl důležitý předával se ústně dál, po celé generace. Vůbec nejstarší známky života, jsou...

Podle, nejedné studie, Atlantis opravdu existovala. Mnoho badatelů se snaží předložit své, mnohdy i celoživotní bádání a všichni jsou přesvědčeni, že právě oni, bájný ostrov nalezli. Po celá tisíciletí se o ostrově vypráví, ale důkaz stále, nebyl předložen. Řecký filosof Platón o ostrově králů, vytvořil zápis a tím této báji zajistil stálou...

Co dopomohlo, velkým a vyspělým civilizacím, aby se staly zapomenutou minulostí? Proč a z jakých důvodů docházelo k apokalypsám, které dokázaly, tyto kultury zcela vymazat z lidských dějin? Kultura přestane existovat, pokud o ní její kronikář, z nějakého důvodu, nebude dělat další záznam. V praxi to vypadá tak, že se stala velice významná věc, ale...

en-Elon Musk

25/11/2021

Elon Musk je dnes dosti známé jméno, spojované s umělou inteligencí a vesmírným programem. Jeho snem je expanse lidské rasy, do celé sluneční soustavy. K této vizi, Elona vede fakt, nejen zrychlujícího se znečišťování celé planety Země, ale i možné globální živelní pohromy, střetnutí se Země s meteoritem, nebo bohužel i jaderné války. Projekt,...

Enúma Eliš je soubor hliněných tabulek, ve kterých je ve verších zaznamenán vůbec nejstarší vznik světa. Řadí se mezi babylonské mýty a příběh vypráví o dávných vládcích Annunaki. Toto božstvo mělo, nadpřirozené schopnosti a dokázalo experimentovat s lidskou DNA. Zkoušeli různá spojení člověka s jiným živočišným druhem. Tyto bytosti, můžeme...

Unikátní seznam památek o kterém, jsme všichni minimálně slyšeli. Historici se tomuto souboru nebrání a připouští i případnou existenci těchto staveb. Po celém světě nacházíme velmi výjimečná díla vytvořená různými kulturami v dávnověku, ale Sedm divů světa zůstává celá staletí na prvním místě. Stavby, které byly, slavnými řeckými mudrci...

Středozemní moře, vnitřní moře Atlantického oceánu s řadou vlastních, okrajových moří a zálivů. Domov mnoha ostrovů, souostroví a mnohačetných, významných přístavů. Oblast je silně tektonicky činná a dochází zde k častým zemětřesením. Moře spojuje tři kontinenty, Afriku, Evropu a Asii. Je tento fakt důvodem, proč místo, je od nepaměti vyhledáváno a...

Rukopis představený ve formě miniebooku, zcela zdarma, pro všechny, které zajímá příběh o bájné Atlantis. Najdeme zde myšlenky filosofa Platóna, společně s logickou úvahou autorky. Opravdu mohla, být Atlantis skutečná a nebo je naše vyprávění, jen další nepodloženou fantazií autora? Vydejte se s námi společně do dob, dávno zavátých časem a...