Archeologická destrukce, nejen Blízkého východu

22.06.2024

KAPITOLY: EXISTUJÍ ZAKÁZANÉ ZÓNY? - BLÍZKÝ VÝCHOD JE DÁVNÁ MEZOPOTÁMIE -TOTÁLNÍ NIČENÍ ARCHEO ARTEFAKTŮ VÝCHODU - OVLIVŃOVÁNÍ LIDSKÉ MYSLI?

Existují - zakázané zóny?

Od počátků civilizací, lidstvo přičítalo svůj původ bytostem z hvězd - Bohům. Ve všech částech světa, ve všech kulturách, na každém ostrově i pevnině, kde žijí lidé mají své legendy a mýty o vzniku světa a o stvoření lidstva. I sebemenší kmen indiánů, žijící v amazonském pralese má svou, vizi jak vznikl. Vyspělejší kultury se snažily svůj původ a zkušenosti se stvořiteli předávat dál a tak kresbou a později zápisem, zaznamenávaly své zkušenosti, pro své potomky. Některé kmeny, však svou historii, předávají do dnes pouze ústně, pokud tedy tento kmen vymře, nikdo se již nikdy nedozví o jeho kultuře a zvycích i když mohl existovat tisíce let.

 Je zajímavé, že historie vyspělých civilizací se tak velmi podobá, neli přímo shoduje. Jakoby, se děj například Velké potopy světa, udál v jeden čas, jedné globální civilizaci, rozdělené do menších kontinentálních států, po celé zeměkouli. Mnoho příběhů z bible je velmi podobno příběhům, jiných vyznání opět po celém světě. Jen účastníci těchto příběhů mají jiná jména a děj je situován ke kultuře vypravěče. Nakonec obsah bible, byl pod přísnou cenzurou a z originálních textů, byl upraven, tak aby korespondoval s dobou. Proto se mohou příběhy z jiných koutů světa malinko lišit, podstata však zůstává obdobná. 

Blízký východ, je dávná Mezopotámie!

Úrodný půlměsíc, má být právě tou částí světa, kde vznikla vůbec první vyspěla civilizace. Ano, právě Mezopotámie, Babylon, Sumer, Persie i sousední Egypt, nemůže nikdo z jejich prvenství přesunout na jiná podřadnější místa. Jsou to, nejvýznamnější lokality světa, kde doposud leží skutečné základy lidského bytí. Měli bychom se zde učit a pečlivě ukládat všechna odkrytá data, naší minulosti. Právě v této části světa se nachází, naše jádro původu a odpovědi na všechny otázky, KDO JSME, PROČ JSME A ODKUD JSME.

Je to tedy pouhá náhoda, že právě zde, je naprosto katastrofální politická situace a od nepaměti se zde válčí, zabíjí, ničí? Nebo, je to výsledek cílené destrukce, všech archeologických památek a  nalazišť, které by mohly v průběhu času a s moderní archeologickou technikou, jednoznačně potvrdit, první lidské krůčky?

 Uměle vytvářené boje a války? Ale, kým a z jakého důvodu? Archeoastronauti, badatelé, kteří věří na původ lidstva, vytvořený mimozemskou civilizací, zastávají názor, že ničení těchto lokalit, není náhodné. Prý mimozemská civilizace, která náš svět vytvořila, záměrně ničí rukou člověka, všechna fakta, která po sobě zanechala, zde na Zemi. U této teorie, ale nějak uniká smysl a důvod.

 Není vše trošku jinak a za ničení, likvidaci, zatajování faktů o původu lidstva, a smyslu všech doposud odhalených archeologických artefaktů a lokalit, stojí globální elita samozvolených jedinců? Kteří se domnívají, že dokud lidé nebudou znát skutečnou pravdu, budou sloužit a pracovat a na nic se ptát. Vyvolení se budou mít moc dobře a moci žít v naprostém přebytku? No a pokud se přeci jen najdou tací, kteří se ptát budou, tak se zařídí pandemie, válka, existenční problémy, ekonomické krize, aby lidé neměli již sebemenší potřebu, zjišťovat a hloupě se ptát na zakázané otázky. 

Strach, nedostatek, pokles životní úrovně, nemoci a pokud ani toto nezabere, zařídí se zničení samotné země? Jsou tato slova fixe, nebo realita? Proč je stále svět rozdělen na neskutečně bohaté lidi a na druhou stranu lidé stále i v 21.století umírají hlady? Proč jeden člověk může žít v přepychu, který k životu nepotřebuje a druhý musí pracovat do pozdního věku, aby přežil? Co, se tedy vlastně od počátku lidstva změnilo? Majetkový rozdíl je tak markantní, že se společnost rozděluje do bohaté, střední a chudé třídy. Ti bohatí si žijí vskutku, jako faraoni, králové, císaři a ti ostatní, jsou jejich sloužící. Tak je to zařízené a tak to asi navždy zůstane. K tomuto je, ale potřeba neustále udržovat, nevědomost a strach. 

Nemyslíme si, že za ničením archeo památek, jsou mimozemské civilizace, ale čistě jen lidé, kteří se obávají o svá postavení a majetek a samozřejmě v tomto případě zde hraje velkou část i víra. Pokud, by za vším stála nějaká jiná entita, jistě by měla takovou technologii, kterou by zařídila přesně to, co potřebuje, zmáčknutím jedné klávesy. Momentálně žijeme v realitě, která skutečně potvrzuje, zametaní, ničení a likvidaci všeho podstatného o původu lidstva. 

Totální ničení artefaktů?

Irák, asi všichni díky válkám a politické nestabilitě o této zemi víme a známe její polohu. Že tato země, byla součástí Úrodného půlměsíce je historicky známým faktem. Toto území, by se lehce mohlo rovnat k egyptskému, protože je zde nesčetně památek z dob, dávno zapomenutých. Z dob vzniku prvních civilizací. Nepopsatelná škoda je, že tyto vzácné památky, jsou záměrně ničeny. Dalo by se to přirovnat k lidskému životu, kdy se člověk narodí a zemře. Po zničení, již nic  není a není ani cesty zpět, nelze je již obnovit, protože poškození je fatální. 

V Iráku, mimo jiných archeologických skvostů, nalézáme i bájné město bohů, Babylon. I když toto město zmiňuje i bible, dlouho se považovalo za mýtus i s jeho babylonskou věží. Na přelomu devatenáctého století, však německý archeolog R. Koldewey, po dlouhé archeologické práci na území Iráku, nalézá první artefakty, které  potvrdily, skutečnou existenci nádherného a mýtického Babylonu. Města, které bylo nazýváno vesmírnou branou bohů. Tímto nálezem Irák samozřejmě nekončí, je to archeologická pokladnice genofondu lidstva. 

Ani ne před deseti lety (3/2015) v irácké archeologické lokalitě, která odkrývala další z posvátných a nenahraditelných měst, popisujících pradávnou minulost, městě Nimrud, došlo k jedné z mnoha barbarských akcí islamistů. Tito bojovníci, obložili výbušninou celou lokalitu města a vyhodili do povětří. Město Nimrud, bylo navždy smeteno z povrchu zemského. Kladiva, frézy, střelný prach, granáty, to jsou pomůcky k ničení. Rozbíjejí sochy, a veškeré artefakty, které se již prostě ničím nedají nahradit. Je to celosvětová katastrofa a vyhlazování kulturního dědictví, nás všech. 

Celkově, bylo zaznamenáno, až přes 700 tisíc zničených artefaktů z lokalit Úrodného půlměsíce a přes 200 tisíc ponecháno rozpadu, nebo zastavěno. V 21. století se destrukce ničení znásobila, údajně díky náboženským přesvědčením. Potom, by se tedy dalo říci, že víra vyhlazuje historii.

Káhira 2011. Politické nepokoje a probíhající Arabské jaro. Demonstrace pro svržení prezidenta, zaměstnávají veškerou posádku místní policie i vojáků. Jedni demonstrují a druzí ve velkém kradou a rozbíjejí artefakty, starého Egypta. V této době mělo dojít k ohromnému ničení a ztrátám. Nedaleko Káhiry najíždí kolona nákladních aut s hloubkovou kopací technikou a celé tři dny tu kopou a cosi hledají. Ve vzniklém revolučním zmatku, si této aktivity všímá jen málokdo. Nakonec skupina, složená z vojáků (nikoliv egyptských) skutečně cosi ohromného vytahuje ze země, nakládá a odváží. Kam? To je tajemství.

Egypt, byl ve své historii pod nadvládou Nubijců, Asyřanů, Peršanů, Řeků i Římanů. Nejdůležitější a nejvzácnější artefakty, byly dávno ze země odvezeny a dají se hledat a identifikovat doslova po celém světě. (např. obelisky, které tvořily nejen, energetickou síť a bez jejich přesného počtu a původního umístění, nelze nalézt spojitosti s pyramidami a paláci. Byl, to záměr, odvést tento podstatný klíč ze země? Egypt nemůže, nikdy zmapovat svou božskou historii, bez původních artefaktů!) Podle archeologů, bylo doposud vykopáno a odkryto méně než 1% ze starého Egypta.

Obdobný scénář nalézáme i v Tibetu. Lhasa, při okupaci Čínou, přichází o vzácné tibetské artefakty, ničí se sochy i chrámy, pálí se učení a ničí se vše spojené s tibetskou vírou. Lhasa, místo bohů, z kterého v roce 1959 utíká do azylu její vůdce. Čínská armáda, má rozkaz vše zničit a území kolonizovat. Bez boje, bez války. Dalajláma dobře věděl, že pokud by zůstal, byl by vězněn, ale pokud odejde vlastně se jim nikdy nevzdal, protože doposud hlásá svou víru, které je nakloněno, přes 500 milionu věřících. Tibet je ukázkou velké křivdy, na kterou svět rychle zapomněl a nic neudělal. Nicméně, díky azylu duchovního vůdce, mohlo být mnoho uchováno a tak v podstatě i když Tibet přišel o své území, vyspělejší civilizací, jeho víra a kultura zůstane zachována navždy. Toto se, ale moc Číně nezamlouvá, chtěla bezpodmínečné podrobení. Proto, by chtěli mít pod kontrolou i nástupce dosavadního Dalajlámy a i když se jim podařilo údajného chlapce - (reinkarnaci duchovního vůdce) - izolovat a odvést na převychování do Číny, ukázalo se že chlapec, byl podstrčen ke zmatení. A tak se na pravého nového Dalajlámu čeká a možná, že již je dávno tajně vychováván, pod budhistickými křídly mnichů. Když, jedna kultura dobije druhou, ničí její ideologii i identitu. A to se v případě okupace Tibetu podařilo pouze částečně. To podstatné se zachovalo. 

Děje se to, po celém světě a od dob, vzniku civilizací. Jak, ale pochopit, ničení své vlastní země, domorodými obyvateli? Politické převraty, revoluce, války to je jedna věc, ale ničení artefaktů své země, protože má víra nedovoluje jejich přítomnost? Nepovažují, za své předky, kultury, které v této zemi žili a které ji i vybudovali, proto ji mohou oprávněně zničit? A kdo tedy ve skutečnosti jsou lidé, kteří zde žijí a od kut pochází, že ničí, rabují a neuznávají svou zem? A nebo jsou skutečně významná místa ničena záměrně na popud globalistů, nebo skrytou mimozemskou entitou, jak se zmiňujeme výše?

 V každém případě Blízký východ, je součástí neustálého boje a tím i logicky velmi nebezpečnou lokalitou, pro jakýkoliv výzkum, tím spíše  archeologický. Jako by zde, tento nekončící boj, byl vyvoláván záměrně. Země, Úrodného půlměsíce v dobách míru, by byla neskutečnou konkurencí samotnému Egyptu. Pokud Mezopotámie, je skutečně kolébkou naší civilizace, měla by zůstat celosvětově chráněnou oblastí, proč je to přesně naopak? Je tato nestabilita vyvolávána účelově? Kdo se obává, naší skutečné historie? Kdo se bojí pravdy? No jedině ten, co lže a bojí se o své postavení.

V roce 2003 USA zahájilo útok na Irák pod názvem akce - Šok a úžas - . Důvodem USA agrese, bylo údajné držení jaderných zbraní Irákem a možné ohrožení. A akce měla přivodit svržení prezidenta S. Husajna. Který, byl skutečně po tomto, svržen a popraven v roce 2006. 

Sadám se považoval za inkarnaci babylonského krále Nabukadnesara. Tento král, dobil Izrael i Egypt. Při invazi na Jeruzalém, zničil chrám a odvlek tři kněze. Ty, po příchodu do Babylonu poslal do ohnivého kruhu. Tento kruh, byl jakási ohnivá brána. Kněží však neshořeli, navíc se vrátili zpět s dalším členem výpravy. Do kruhu poslali tři, ale vrátili se čtyři. Čtvrtá bytost, však nebyla z tohoto světa. Byla, to andělská entita s křídly. Vypráví se, že Sadám tuto bránu nalezl a chtěl ji použít, nebo snad i již použil. Prý, útok USA na Irák, byl vlastně válkou o Hvězdnou bránu. Sadám, chtěl z Iráku vytvořit zpět, babylonskou říši, nejmocnější na světě. Dle, jeho vize, se měl Irák stát regionální a snad i celosvětovou supervelmocí. Začal obnovovat samotný Babylon. Na hradby, města byly použity cihly, do kterých bylo vypáleno Sadámovo celé jméno, jako současného vládce říše. Krále východu.

 USA, však tomuto odvážnému kousku, rychle zakročila. Prý, ale nakonec Irák v té době jaderné zbraně neměl a pro USA, to byla pouhá záminka jak se zmocnit Hvězdné brány a odstranit, novodobého ambiciózního babylonského krále. Sadám, žil vskutku královský život a opravdu se tak i choval, jeho komnaty, byly velkolepé a toalety ze zlata, vodotrysky zahrady a přepych hodný krále. V Tibetu věří, na inkarnaci duchovních, proč by se na ní nevěřilo v Iráku? Byl, Sadám Husajn reinkarnací samotného babylonského krále? Skutečně, ohrožoval tento vůdce, svět a tak musela USA zasáhnout, aby tento svět zachránila? Kde, zůstala pravda? Spojitosti se můžeme pouze domnívat. Fakta, jsou dostupná a každý má možnost si je seřadit podle skutečnosti a následně si vytvořit svůj názor.

O moc lépe na tom není, ani sousední Izrael. Věčné boje, potyčky a sváry mezi věřícími. Věčný boj o Chrámovou horu. Všechna tři vyznání, si na ní dělají nárok a někdy, to již vypadá, že skutečně musí propuknout Svatá válka. Křesťané, židé a muslimové v jednom městečku s počtem obyvatel necelého milionu. Navíc Palestina s Izraelem vedou, také svůj spor a tak se stává Izrael, místem věčných sporů.

 O chrámové hoře se vypráví, že je zde brána do vesmíru, do paralelních světů. Hora, na kterou Bůh poručil postavit chrám, do kterého po té bude uložena samotná Archa úmluvy. A jak přikázal, tak se i stalo a Šalamoun, chrám podle přesných pokynů, nechal vystavět. Hora, kde Abrahám měl obětovat svého syna Izáka. A Jákob, ve svém snu tu měl spařit, žebřík končící daleko za oblaky v nebi u Bohů. A po tomto žebříku slézali a opět vylézali andělé s křídly holubic. 

Vize - zvláštní božské sny - odpovědi na otázky, to vše se děje u této hory. Také se proslýchá, že právě zde bude probíhat poslední soud a vyvoleným, tu bude otevřena brána do nebe. Sám Bůh toto místo střeží a chrání. A snad i proto, zde pozorují stále častěji, létající neidentifikovatelné předměty, vznášející se nad chrámem. Kam, až naše historie dohlédne je vskutku o toto místo ohromný zájem. I Templáře, chrám a jeho sklepení velice zajímalo. 

V každém případě, je to další uměle hnízdo, vytvořené negativní energie, které jakoby se kdosi snažil srovnat se zemí. Ano i zde nalézáme nejstarší dějiny a pozůstatky pradávné minulosti. Může to vše být náhoda? A co takové Mexiko? Jaké tam jsou památky a jaká tam je dnes, politická situace a stabilita? Je vůbec reálné v dnešní době, zaznamenat archeologický objev a potvrdit jej? Existuje nějaká záruka, že toto místo neskončí jako nejstarší lokality světa? Rozložené, zaostalé a ve věčné válce? Je to záměr? Je možné, že obyvatele těchto lokalit jsou manipulováni k sebedestrukci?

Ovlivňování lidské mysli? 

 Armády všech velmocí se soustředí na výzkum lidské mysli. Moc rádi by totiž znali způsob, jak lidský mozek nejen, telepaticky řídit a ovlivňovat na dálku. Prý se již nějaký reálný způsob našel a dokonce i používá, ovšem je to přísně tajné.

 Smysl spočívá v tom, že nějaký stimulant by dokázal zpustit v mozku požadovanou reakci. Například agresi a s tím spojené chování, které by se dalo spojit třeba s vraždou, nebo i bojovou náladou vojáků ve válce. Nebo, naopak vyvolat,  mozkovou mlhu a zastřít myšlení, před důležitým jednáním a rozhodnutím. Lidská mysl je studnicí vědomostí, které ani zdaleka neumíme využívat a tak, tato myšlenka může klidně, být reálnou.

Vědci se o podobné schéma možnosti ovlivňování mozku, zajímají již dávno. Své pokusy zkouší na laboratorních myších a došli již k úžasným výsledkům.(jak pro koho úžasným)

Ve studiu -  Podněcování násilí - vědci provádí studii na laboratorních myších. Chtějí, aby po aplikaci  látky do živočicha a následnému podnětu, živočich nějak reagoval v tomto případě jde o agresi. Myši aplikují látku, která je schopna ovlivňovat hypotalamus. Tím dokáží ovlivnit část mozku, která je zodpovědná za agresi. Po té vytvoří přímou vazbu na světlo, které tuto agresi spustí. Výsledkem je, že myška je normální a v pohodě, ovšem do té doby nežli na ní začne působit světlo, paprsek světla. V tuto chvíli se stává agresivní a začíná všechny ostatní kousat a prát se s nimi. Zde, již nehovoříme o možné teorii, ale skutečné praxi. Zda, se tento pokus dá aplikovat i na člověka nevíme, ale je to dosti pravděpodobné. Po aplikaci speciální látky, například obsažené v očkovací vakcíně, může být do lidského těla vpraveno v podstatě cokoliv i to co může následně ovlivňovat lidské chování, jako u laboratorních myší. Vše bude v pořádku do té doby, nežli se zpustí nějaký spouštěč a u lidí to může být i vysokofrekvenční zvuky, které si ani neuvědomí, přitom ale to odstartuje agresi. Například agresi, ale může to být i strach, laxnost, marnost, prostě sebedestrukční pocity člověka, které následně ovlivňují, jeho chování a rozhodování. A spouštěč může, být jakýkoliv.

Představa, že někdo manipuluje s našim mozkem, myšlenkami, pocity, ale i rozhodováním je doslova alarmující. V tomto článku, ale popisujeme destrukci území, kde se nachází vzácná naleziště, prastarých měst a tedy i přímé důkazy o vyspělých civilizacích, které nám stále jsou zapírány. Lidé zde žijící, jakoby někdo naváděl k neustálému boji a ničení. Jakoby někdo nechtěl, aby tyto země se rozvíjeli a své poklady prezentovali celému světu. Ale ani světu nedovolí, aby tyto vzácnosti zarchivoval. Jakoby, tito lidé ani nevěděli, co dělají ani nežili, pouze přežívali. Jakoby měli svůj životní program, již nastavený. Muži se rodí pro boj a ženy k poslušnosti, před pár tisíci lety možná, ale dnes v ultra vyspělé době? Archeologická naleziště, by měla být chráněna, mapována a data ukládána tak, aby kdokoliv k nim měl přístup a mohl se vzdělávat a rozvíjet a zároveň doplňovat s ostatními, své myšlenky a výzkum.

V roce 2010 vědci zjistili, že až 8% lidské populace má pozměněnou DNA. Otázka však zní, kdo a kdy pozměnil lidskou DNA a je skutečně možné, aby lidé byli uměle stimulovány, například k agresi? Vykopávky protáhlých lebek v Peru, ale i například na  Maltě jasně potvrzují DNA, která není shodná s lidskou DNA. Asi, bychom měli přestat válčit a začít seriózně zjišťovat svůj původ a přestat ničit vše co potvrzuje naší pozemskou, ale i mimozemskou existenci. My nemáme ani představu jak ohromný je vesmír a tvrdit, že my jsme jedinou živou formou tohoto nekonečna je naivní.

Pokud, známe svou minulost, můžeme prosperovat v přítomnosti a předpokládat budoucnost. Pokud, však svou minulost neznáme, v přítomnosti opakujeme dokola chyby a budoucnost neexistuje. Systematické ničení Mezopotámie, věčný boj v Mexiku i Izraeli, mlžení egyptologů o skutečných nálezech a jejich civilizační hloubce, může mít jen jediný význam - tvá neznalost, mi dovoluje tě ovládat.