Ostrov, poloostrov, nebo pevnina? (miniebook)

27.03.2023

KAPITOLY: - ÚVOD - PLATÓN - ATLANTIS - FAKTA - DUCHOVNÍ, STRÁNKA ATLANTIS - JE ŘECKO, POZŮSTATKEM ATLANTSKÉ OBDÉLNÍKOVÉ ČÁSTI ZEMĚ? - ATLANTIS KORESPONDUJE SE SOUHVĚZDÍM LABUTĚ - 12 000 LET STARÁ MAPA S VYOBRAZENÍM ATLANTIS? - 

Rukopis představený ve formě miniebooku, zcela zdarma, pro všechny, které zajímá příběh o bájné Atlantis. Najdeme zde, myšlenky filosofa Platóna, společně s logickou úvahou autorky. Opravdu mohla, být Atlantis skutečná a nebo je naše vyprávění, jen další nepodloženou fantazií autora? Vydejte se s námi společně do dob, dávno zavátých časem a popřemýšlejme společně nad teorií, která doposud nebyla nikým publikována  a která by mohla přinést odpovědi na mnohé otázky, na které jsme doposud nedokázali odpovědět. Otázky týkající se pradávných civilizací a jejich pozůstatků, které nacházíme po celém světě. Teorie o umístění Atlantis do středu Středozemního moře, vznikla na základě vyobrazení  možná nejstarší mapy světa, která byla objevena v zajímavé lokalitě, ve které mimo jiné, byl vyobrazen i geoglyf s touto mapou. Kristýn si položila tuto mapu světa, společně s výpovědí filozofa Platóna o bájném ostrově,  vedle sebe na stůl a začala hledat souvislosti.

„ JAK A KDE, NAJDEME NĚCO JINÉHO, KDYŽ BYCHOM ZANECHALI TOHOTO? “

„ NUŽE VYPRÁVĚJTE “ 

Platón - Timaios, Kritias

OBSAH:

ÚVOD

PLATÓN

CO, SOLÓN I PLATÓN DOBŘE VĚDĚLI A MY NEPOCHOPILI?

ATLANTIS

FAKTA O LOKALITĚ ATLANTIS

A CO, DUCHOVNÍ STRÁNKA ATLANTIS?

CO, NÁM PLATÓN CHTĚL VLASTNĚ ŘÍCI?

POKRAČUJEME V PÁTRÁNÍ

JE ATLANTSKÁ OBDÉLNÍKOVÁ ZAHRÁDKA, POZŮSTATKEM DNEŠNÍHO ŘECKA?

GÍZKÉ PYRAMIDY MAJÍ SVÉ SOUHVĚZDÍ A ATLANTIS?

ATLANŠTÍ KRÁLOVÉ

MAPA ATLANTIS, STARÁ MINIMÁLNĚ 12 000 LET.

K.D.


Úvod

Ostrov, poloostrov, nebo pevnina? Autorka tohoto rukopisu, otvírá otázku lokalizace bájného ostrova, který zmizel pod mořskou hladinou, před  tisíci lety. I když na toto téma, bylo napsáno mnoho knih a článků, stále je aktuální. Báje, mýty, konspirační teorie, nebo reálná fakta z pradávné historie? Záleží na tom, jak to člověk je schopen vnímat a pochopit. Každý badatel, sní o tom, že objeví dávno ztracené artefakty, nebo popisovaná bájná místa a mnohdy tomu věnuje celý svůj život. Existují však výjimky, kdy významný objev učiní naprostý amatér, zcela náhodou. K této skupině se řadí i autorka Kristýn Donn. Své dílo zařadila do žánru, literatura faktu a je určeno v podstatě pro všechny věkové skupiny, které oslovují záhady, tajemno, zaniklé civilizace i jako příručka pro badatele a pro všechny, kteří se umí zastavit v dnešní elektronické době a nebojí se zamyslet. I když příběh o bájné Atlantis zřejmě známe všichni, my zde tento krásný mýtus připomene ještě jednou a začneme celé vyprávění od začátku. Vítejte v dobách, mýtů, bájí a legend.                                                                                                                                

   

Platón

Kdo z nás, by neznal toto  jméno. Zřejmě jsme se o něm minimálně doslechli, již na škole. A protože základní kámen, našeho příběhu položil právě tento učenec, jistě by si zasloužil připomenutí jeho osoby blíže. V každém případě díky svému dílu Timaios, Kritias, kde v jistém dialogu popisuje i Atlantis se stal tento Řek nesmrtelným. Jaká větší odměna může potkat autora, jakéhokoliv díla, aby se o jeho myšlenkách a teoriích, diskutovalo ještě 2 300 let, po jeho odchodu?

Řecký filosof Platón, původním jménem Aristoklés se narodil v Athénách roku 427 př.n.l. a v tomto krásném městě i v roce 347 př.n.l. zemřel. Byl velice nadaný a v podstatě všestranných zájmů. Své vědomosti přednášel a učil, jako pedagog. Věnoval se literatuře, právu, rétorice, politice, matematice, geometrii, fyzice, kosmologii a samozřejmě filosofii. Ve své době, to byl velice uznávaný a vyhledávaný učenec. 

Aristoklés, syn Aristóna a Periktióny, je do dnes považován za jednoho z největších myslitelů starého Řecka. Ve 20 letech se setkal se Sokratem (469 - 399 př.n.l) a po dlouhých 8 let, byl jeho nejvěrnějším žákem. Sokratovo myšlení a filosofie, jeho žáka velice ovlivnilo a probudilo v něm jeho další životní směr a to hlavně po stránce filosofické. Sokrates, měl již v té době velice racionální smýšlení a díky tomu, byl i uvězněn a popraven. Platón jeho odchod, nesl jako životní zkoušku, se kterou, se jen těžce smiřoval, ale která ho zřejmě posunula k hlubokým myšlenkám. Které postupně začal zpracovávat. 

Platón založil athénskou Akademii, která byla prvním vzorem evropským universitám. Nebyla to však škola, jakou známe dnes. Bylo to společenství, kde se diskutovalo a bádalo, podobně jako tomu bylo v alexandrijské knihovně, která však vznikla, až po smrti učence. Alexandrijská knihovna, měla, být universálním místem pro uložení vědomostí z celého světa. Snad předlohou pro Ptolemáje I., který tuto stavbu zaštítil finančně a po celou dobu své vlády podporoval její chod, byla právě athénská Akademie. Ptolemájos I, byl makedonský generál Alexandra Velikého, který nastoupil svou vládu po smrti tohoto největšího bojovníka všech dob. Alexandr založil do dnes existující metropoli Alexandrii (Egypt) zemřel však velmi mlád, již v roce 323 př.n.l a tak možná právě jeho záměr, převzal nový nástupce.

 Ať již, byla myšlenka převzata od Platóna, Alexandra, nebo na ni přišel sám Ptolemájos I, plán to byl vskutku jedinečný. I zde podobně, jako v platónské Akademii se za účast nic neplatilo a scházeli se zde největší učenci, kteří se vzájemně doplňovali a tím rozšiřovali své vědomosti a teorie. Hlavně se zde však kladl důraz na znalost matematiky a geometrie. Akademii, nechal Platón vybudovat v Athénách a sloužila svému účelu téměř 900 let. To jistě, samo o sobě vypovídá o tom, jak si Řekové svého učitele vážili a věřili tomu, že tato škola má velký význam, pro jejich rozvoj. 

Platón se již v tak dávné době, dokázal zamýšlet, nad podstatou vesmíru. Zda má vesmír nějaký počátek a konec a jestli je uspořádán, tak aby v něm mohl vzniknout život a vědomí. Přemýšlel i o tom, zda lidské tělo je spojeno s duší a kde se naše duše nachází po smrti. Po 2 300 letech stále na tyto otázky neznáme odpovědi, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jak lidské vědomí, již v tak dávné době, bylo vyspělé a jak lidé přemýšleli. V každém případě, tento učenec nebyl pouhým vypravěčem, teorií které si vymyslel. Byl to vážený, uznávaný, vzdělaný člověk s nadčasovým smýšlením. Takovýto vzdělanec, jistě neměl zapotřebí vymýšlet báje a po té je představovat, jako skutečné a pravdivé události. Pokud, tedy tento člověk popisuje nějaký příběh u kterého zdůrazňuje, že je opravdu skutečný, měli bychom, jeho slova brát, tak vážně, jako například do dnes uznáváme platónská tělesa, nebo platónskou filosofii.

Platón sepsal, mnoho významných, převážně filosofických děl. O rozboru jednoho z nich je dnešní příběh. V dialogu Timaios, Kritias autor popisuje prastarou zemi zvanou Atlantis. Toto impérium, by si jistě zasloužilo rozsáhlý a kompletní popis z kterého, bychom mohli čerpat. Opak je však pravdou. O existenci, této země se vedou spory a většina akademiků se přiklání k názoru, že Platón si celou Atlantis vymyslel. K tomuto závěru je vede fakt, že Atlantis měla, být potopena někdy před 10 000 př.n.l. a to se neshoduje se studii historiků, kteří tvrdí, že naše moderní civilizace, vznikla mezi lety  3 500 - 2 500 př.n.l. A protože Platón své dílo nedokončil v podstatě, sám jako první z Atlantis vytvořil mýtus.

Platón převzal zprávu o existenci Atlantis od řeckého politika Solóna. Solón ( 600př.n.l) při své cestě po Egyptě obdržel v jednom z chrámů, od egyptských kněží velmi důležité poselství. Tajemství, které kněží střežili po 9 000 let. Toto tajemství, popisovalo zaniklou zemi, známou pod jménem Atlantis. Solón, byl potomek dávných králů a v té době, byl velmi významným politikem, který má slovo a lidé mu naslouchají. Příběh o bájném ostrově chtěl přepracovat do svého eposu, který by ho jistě proslavil ještě více a v podstatě z něj učinil nesmrtelného. Protože mýtus o bájné Atlantis se předčítá do dnes. Solón, však své dílo nedokončil a svěřené tajemství od kněží, si více méně ponechal pro sebe. Až téměř po 150 letech začíná platónská éra a učenec příběh o pohádkovém ostrově konečně zpracovává a představuje světu. I jeho dílo, však není dokončeno! A tak se na několika málo stránkách dozvídáme, až přehnaně konkrétní informace s přesnými rozměry například závodišť a na druhou stranu, tolik hledaná lokalita země je doslova zašifrována. To, byl hlavní důvod toho, že i když Platón tvrdí, že vypráví skutečný příběh, díky své platónské šifře z možné skutečnosti, vytvořil mýtus.

Co, Solón i Platón dobře věděli a my nepochopili?

Starodávná kartografie. Mapy vytvořené v zapomenutých tisíciletích a časech. Jak a z čeho čerpali autoři těchto map, podle jakých vzorů a výpočtů? Neměli možnost vidět svět s ptačí perspektivy a přes to dokázali vytvořit mapy nejen svého území, ale i celého světa. Je vůbec reálné v době před 3 000 lety s informacemi a technologiemi, kterými naši předci disponovali vytvořit, globální mapování celé planety? Znali nejen přesný tvar země a velikost, ale i sférickou trigonometrii. Jistě jsou, tyto starodávné mapy, krásné a dalo by se říci, až uměleckými díly. V každém případě, díky těmto záznamům jsme schopni, alespoň částečně pochopit dřívější ráz krajiny a porovnat možné změny s dnešním reálným světem.

Učenci, kteří dávné mapy tvořili, jakoby čerpali informace z prastarých zdrojů na které postupně zapomínali, až s časem zanikli zcela. A lidstvo muselo opět od začátku, vše objevovat znova a znova.

Solón, při svém návratu z Egypta zasedl za svůj pracovní stůl a začal zpracovávat, svěřené informace, od egyptských kněží o skutečné existenci Atlantis. Nežli rozepsal první řádky svého eposu, vyhledal nejstarší dostupné mapy světa. V mapách chtěl nalézt, popisované místo mnichy a určit, tak i přibližnou lokalitu Atlantis. Tento fakt, chtěl v každém případě připsat do svého eposu, čímž by přidal vyprávění na vážnosti a možné skutečnosti z dávných dob. Rozložil si na stůl své poznámky a hned vedle, několik nejstarších map. 

Nevěřícně si stále dokola ověřoval fakta z poznámek a zákresy map. Obraz Atlantis, byl ale stále zřetelnější. Politik, však tuto skutečnost nechtěl vůbec připustit. Vždyť, to Řekové jsou nejúžasnější, nejchytřejší a nejdominantnější národ Středomoří. To právě oni, jsou vyvoleni bohy a proto mohou vládnout, nad celým světem. Atlantis, tady nemá místo a rozhodně se s ní dělit Řecko nebude! Autorita a nadřazenost národa, by rázem začala upadat a snad, by to celé mohlo vést i k zániku řeckého impéria. Řečtí obyvatelé, tenkráte věřili tomu, že celý svět je jeden kulatý a plochý disk, okolo kterého proudí oceánská řeka. Řecká říše, dominuje celému tehdejšímu světu a leží přesně uprostřed. Nad Zemí je průzračná kopule, jako kryt a kolem Země se točí hvězdy i Slunce, protože Země je středem vesmíru. Svět se dělí na tři kontinenty Evropu, Libyi a Asii. 

Solón, při svém studiu, zjistil že Atlantis ležela přesně v místech, kde se za jeho časů rozprostíralo Řecko. Jiná varianta neexistovala. Umístění Atlantis do oceánské řeky, byl nesmysl, kterého by si okamžitě každý všiml. Atlantis, nebyla malou ostrovní zemí a do této řeky, by se jednoduše na první pohled nevměstnala. I když by hrozně rád o předaném tajemství vyprávěl dál, politické smýšlení mu to nedovolilo. A tak 9 000 let střežené tajemství mnichy, které mu bylo předáno, snad i jako varování, bylo nedokončeno a uloženo kdesi na samém dně v šuplíku, psacího stolu.

 Kdo ví možná, kdyby Řekové přiznali, že nejsou zas, až tak výjimeční a začali pracovat s dědictvím po atlantském impériu, možná, by nebyli odsouzeni k zániku. Následně, ani Platón svou práci nedokončuje, snad z obdobného smýšlení. Ale Platón již má zájem, aby příběh i kdyby měl mít podobu pouhé báje se vyprávěl a dostal na veřejnost. Možná chápe, jak je potvrzení existence, této ztracené civilizace důležité, pro celé lidstvo. Také je možné, že své dílo dokončil a lokalitu určil zcela přesně, ale ti co následně kolonizovali Řecko, vše co se jim zdálo nebezpečné zničili, nebo ukořistili a ukryli ve své zemi. Na ukořistěné teorii, mohli dál vypracovat své samotné impérium. Logicky by udělali vše pro to, aby Atlantis byla, již na věky považována za mýtus.

 A protože mezi pádem Atlantis a Řecka nás dělí pár tisíciletí, ráz krajiny je několikrát pozměněn. A tak je velmi jednoduché vytvořit z jediného průlivu s Atlantikem a Středomořím, Héraklovy sloupy a Atlantis doslova uklidit do Atlantického oceánu. I v Atlantickém oceáně, jsou již podmořská archeologická naleziště i když je tak ohromný, avšak po Atlantis, zde doposud, nebyl nalezen ani náznak, popisovaných ohromných hradeb a chrámů. To bude asi tím, že tato země v Atlantiku nikdy neležela. Solón a následně i Platón, dobře znali, lokalitu atlantského impéria a nikdy jej neumístili do Atlantického oceánu. Je to námi špatně pochopená myšlenka učenců. Při porovnání starých map, však velmi rychle zjistíme, že Atlantis opravdu mohla, být skutečná, a že celý popis učence naprosto odpovídá okolí Středomoří. Na první pohled vidíme, že tak ohromná země, jak ji Platón popisuje, nikdy nemohla ležet v tak úzké oceánské řece, ale musela dominovat středu dřívějšího světa.

Při pohledu do nejstarších map světa, můžeme dobře vidět jak svět mohl skutečně vypadat a jak si jej lidé představovali. Atlantské impérium neleželo nikdy osamoceně v Atlantickém oceáně, ale uprostřed tří světadílů, které byly i jeho nedílnou součástí.

Atlantis...

Platón velmi přesně ostrov popisuje. Uvádí, že ostrov, byl větší než Libye, Malá Asie a část Evropy dohromady. (dnešní kontinent Afrika se dříve nazýval Libye) Potom se, ale z ostrovního státu stává celý kontinent. Měst v kruhové architektuře, jako bylo samotné město králů, zde muselo být nespočet a to doslova, minimálně po jednom v každém regionu, kterých mělo být deset.

Přes tento ostrov, bylo možno přejít a dostat se tak na druhou stranu, na jiné ostrovy, nebo pevniny. Musel tedy, být jakýmsi středem, který byl součástí Severní Afriky a Evropy. Pevninu s ostrovem spojovaly umělé i pevninské mosty. Platón určuje lokalitu, tohoto místa v Středozemním moři. Území se táhlo od Libye, až po Egypt a Evropu, až po Tyrhénii.


Fakta o lokalitě Atlantis

Z popisu, dosti přesně, známe lokalitu atlantského království. Tento fakt je nezaměnitelný a určuje přesné místo a polohu, této země. Atlantis měla, být velmi rozsáhlá, nejen v okolí středozemního moře, ale její hranice sahala, daleko do vnitrozemí v podstatě ve všech směrech. Tak, jako hlavní město králů i tisíce přístavů a měst disponovalo domestikovanou a vyspělou kulturou. Znali zavlažování, nebo naopak odvodňování, zemědělství, těžbu a zpracování nerostů, akvadukty, lázně a vše, co co s vyspělou civilizací souvisí. Středem říše, byl kruhový poloostrov, kde se soustředil i královský dvůr a hlavní zlaté město. 

Vládl zde, velmi čilý obchodní ruch. Ze, všech stran se sem sjížděli obchodníci a vyměňovali nejrůznější druhy zboží. Není reálné, aby o Atlantis, nebyl nikde žádný záznam.

 Toto impérium znal celý tehdejší svět. Byl to nejbohatší a nejmocnější kontinent světa. Je to, ale již tak dávná doba, že útržky o tomto světě buďto nechápeme, nebo je přiřazujeme jiným kulturám. 

Bylo, zde mnoho překrásných přístavních měst, kde se hluk, snad ani v noci netišil. Překladiště, obchod, ale i zábava, podobně jako v dnešních velkoměstech. Výtěžek z obchodu, ale i ze sklizně občané odevzdávali přímo výběrčím z hlavního města. Střed ostrova, který byl i posvátným centrem, obklopovalo ze všech stran moře a vysoké hradby. Uprostřed království se táhlo, dlouhé a rozsáhlé pohoří, které spojovalo ostrov s pevninou. [...] „ Tato pak část, byla obrácená k jihu, chráněná proti straně severní. Hory kolem ní, tehdy prý vynikaly množstvím a velikostí a krásou, nade všechny nynější“ [...] 

Střed říše byl, zcela přizpůsoben životu králů a jejich rodin. Blahobyt, hojnost a krása chrámů a zahrad, kde panovníci po tisíce let sídlili. Vysoké hradby a nesčetné vycvičené vojsko tvořilo z místa nedobytnou pevnost. Od tut, přicházela všechna rozhodnutí a pokyny, pro všechen atlantský lid. Pokud opravdu vládli po tisíce let, tak jejich rozhodnutí musela, být moudrá. Museli, být tak silní, že okolí se nepokoušelo s nimi, ani válčit a to je největší důkaz, opravdu vyspělé civilizace. Všechno své bohatství, mohli investovat do rozvoje své země a svých obyvatel. Zároveň Atlantis, tvořila jakousi bránu mezi západem a východem a dokud tato říše, byla funkční v podstatě bránila útokům a vpádům na východ. Víme, že na východě rozkvétalo a prosperovalo, mnoho vyspělých kultur a že právě zde, měla vzniknou i první moderní civilizace. Tyto civilizace, začali jedna po druhé zanikat, až vlivem nájezdů Mořských národů. V této době již dávno, atlantskou bránu zničil čas a živelní pohromy a tak nebylo nikoho, kdo by vetřelce mohl zastavit a překrásný, pohádkový svět východní říše, pomalu upadal.

Hlavní zlaté město králů, mělo ležet kdesi uprostřed impéria. Daleko od možného pohledu smrtelníka. Bylo, vystavěno v kruhové architektuře, kdy samotný střed, doslova tvořil ostrov. Na hoře, která se mírně svažovala ze všech stran, byl v prvopočátku vystavěn bohem Poseidonem chrám, pro svou vyvolenou s kterou počal pět párů dvojčat, synů.. Okolo chrámu, vytvořil střídající se kruhy z pevniny a moře. Místo se tak stalo zcela nepřístupné. Takto, podle Platóna vznikla Atlantis. 

Toto, první město se postupně s každým vladařem zdokonalovalo, až svou krásou a bohatstvím, konkurovalo všemu, co člověk, byl schopen vytvořit. Město, samo o sobě nebylo, nikterak veliké. Uprostřed krásné zahrady stál posvátný chrám. Chrám, byl vykládán drahými kovy, slonovinou, zlatem a stříbrem. Uprostřed stála socha boha Poseidona s vozem se čtyřspřežením. Socha, byla celá ze zlata a byla tak ohromná, že se dotýkala samotného stropu chrámu. Pod sochou, byla schránka a v té, byla uložena smaragdová deska s vyrytým zákonem. Chrám, byl posvátný a kromě kraleviců do něj nesměl nikdo vstoupit. V blízkosti chrámu, byl vystavěn další palác, pro nejvýše postaveného a nejstaršího kralevice. V zahradě, stálo mnoho zlatých soch, nejen královské rodiny s ženami a dětmi, ale i zlatých soch které sem přinesli lidé, jako obětiny. Časem totiž, přes mořské a pevninské kruhy, které ostrov králů obklopovaly, kralevicové nechali vystavět mosty. I tak, však místo zůstávalo nedobytné. Kolem každého kruhu z pevniny, byla vysoká hradba. Tyto, hradby byly potaženy jedna po druhé mědí, cínem a mosazí a uprostřed stál chrám, chrámů ze zlata, stříbra a mosazi. 

Při východu slunce a při jeho západu, musela tato část ostrova, doslova odrážet neskutečnou záři. Záře sídla bohů, kterou mohl spatřit, celý pozemský svět, i z pevniny. Jistě, existovala místa na pevnině odkud, bylo možno tuto záři vidět a modlit se, tak ke svým bohům. Obdobná podívaná musela nastat i při bouřích, kdy zlatý a obklopený chrám kovy, přitahoval blesky, jako magnet. Lidé z pevniny viděli, že místo, kde žijí jejich bohové, bičuje jeden blesk za druhým a slévají se v jeden nebeský sloup, který míří přímo do středu Mléčné dráhy. Poloha Atlantis, koresponduje se souhvězdím Labutě a to je středem právě Mléčné dráhy. 

Toto, divadlo stačilo k tomu, aby obyvatelé ve své zákonodárce bezmezně věřili a plnili každý příkaz. Do královského středu se atlantští obyvatelé z pevniny neměli šanci, jak dostat, snad se po té podívané na zářící chrám, ani o to nesnažili. Město králů, bylo v podstatě atlantskou bankou. Soustředilo se tu na jednom místě tolik tun zlata a vzácných drahokamů, že pokud by, bylo potřeba vždy zde, byl v celku, nevyčerpatelný zdroj, ze kterého se dalo pořídit vše, čeho by se momentálně nedostávalo. Při kataklyzmatu, které zasáhlo celou oblast nejen Atlantis, musel tento přetížený zlatý střed, ostrov bohů, padat ke dnu jako první. Kruhové pásy pevniny, které obklopovaly zlatý ostrov, živel rozlámal a poházel daleko od původního místa. Město králů, bylo tak malé, že jen stěží po tak ohromné zkáze, mohlo, být něco z původní stavby zachováno. Platón píše, že Atlantis byla zničena za jeden den a noc. Nemyslel tím však, celou atlantskou říši, ale pouze popisované zlaté město bohů. Toto město, bylo zákon a víra dohromady. Pokud zmizelo v hlubinách, skončila teoreticky i říše Atlantis.

A co, duchovní stránka Atlantis?

Podle mýtů, se prý  Atlantis, dostala do jakéhosi morálního úpadku. Chamtivost, války, závist, zloba a chtíč nemožného, jež rozhněval boha Poseidona do té míry, že tuto překrásnou říši, smetl z povrchu zemského. Vytvořil z mořské hladiny, jednu ohromnou vlnu a tou, bájný ostrov zatopil. Podle této legendy, se i lidé dnes ladí. Je mnoho těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou přímo s Atlantis spojeni, protože se na ni dokážou rozpomenout. Vnímají obdobný scénář, jaký je uveden v mýtu, ale hlavně zmiňovaný morální úpadek. Pokud toto lidé dokola opakují, je to pouhý jejich, blud. Na základě toho, je dál příběh rozvíjen a poslední atlantský král v něm rozhodně, není hrdinou. Altanťané, se před samotnou zkázou, měli chovat a jednat, tak že museli, být potrestáni smrtí a to má, být jakýmsi poučením pro nás. Spíše, to připomíná úryvky z bible, například o Sodomě a Gomoře.

My zde, představujeme teorii, která se však tomuto mýtu, trošku vymyká ze scénáře. Buďto, byla Atlantis vymyšleným mýtem a byla potrestána Poseidonem, zničením. Potom se musí logicky vymyslet důvod, proč to tento bůh moří udělal. Také, ale nebude možné se inkarnačně naladit na vymyšlenou hypotézu. Druhá varianta je, že Atlantis byla skutečná, tudíž nemohla, být zničena mýtickým bohem a není již, potřeba teorie o zvráceném království. A teoreticky, by se mohlo dát na ní naladit, vnímavými jedinci. Nehovoříme, však o bájné pohádkové zemi, nýbrž o reálné vyspělé civilizaci, která zanikla následkem kataklyzmat a živelních pohrom. Ne náhodou totiž, Atlantis byla datována do dob, snad největších globálních katastrof. Nejen, tání ledovců, ale i meteority a snad i přiblížení jiné planety, která měla okolo Země prolétnout a roztavit i lybijský písek. Konec poslední doby ledové, kdy Země procházela ohromnými změnami, při kterých zaniklo mnoho říší a vyspělých civilizací. Mezi, které patří částečně i Atlantis. Lokalita ve, které se střed Atlantis nacházel, je doposud velmi tektonicky činná. Tedy žádná záhada, ale realita, tehdejší doby.

Atlantis, byla ohromná země s ostrovy a pevninou, zasahující daleko do vnitrozemí. Zničená, byla pouze centrální část s hlavním městem. Na nějaký čas, asi byla i přímořská část zatopena a zničena. Když, voda opadla z majestátního velestátu, zůstalo jen zničené torzo. Muselo, zahynout mnoho obyvatel. Ti, co přežili, si toto trauma sebou nesli a předávali dalším generacím. Transgenerační přenos, tohoto traumatu, se v lidech ukotvil. Pokud, tedy Atlantis, byla skutečná nepotřebujeme nadále mýtickou berličku s vymyšleným důvodem zkázy. My, nemůžeme, ani náznakem tušit v jaké morální rovině a vyspělosti lidé z Atlantidy byli. Zřejmě, byli na vyšší úrovni něž jsme my, dnes. To, v jakém světle Atlantis vykreslujeme je křivda, kterou dokola opakujeme. Byl to vyspělý, bohatý národ, po kterém, po celém světě zůstali potomci. Ti, jistě v tak dávné době, byli schopni vybudovat nové národy. Jejich pokrok a znalosti, daleko přesahoval možnosti a vnímání, okolních kmenů. (matematika, geometrie, astrologie, inženýrství, dokonalý architektonický um,) A pokud se zaměříme na představovanou lokalitu, zjistíme, že právě zde, následně vznikli nejbohatší a nejkrásnější říše s nejvyspělejšími civilizacemi, celého světa. Snad, proto je možné, že někteří lidé, Atlantis dokáží opravdu silně vnímat. Máme, tuto minulost v sobě zakódovanou, protože jsme atlantskými potomky.

Platón píše, že atlantští králové disponovali nejen jiným vzezřením, ale i mentálními schopnosti. Tyto schopnosti přirovnával k telepatii. Popisuje, že na dálku mohli ovlivňovat lidi a předávat jim informace, které zrovna potřebovali. Vypadá to tak, že Atlanťané, byla odlišná, nebo o tisíce let vyspělejší rasa lidí, nežli všechny okolní kmeny, složené z ještě primitivních podras lidí. Tito, asi byli najímáni a školeni k například zemědělství a těžbě nerostů. Je zřejmé, že království, bylo rozděleno, na různé stupně. A tyto schopnosti neměl, ani z daleka každý, pouze potomci králů. Také, lidé z nižší třídy, byly asi trošku jiného genetického původu. Ve stejné době, žilo několik druhů lidí a Atlanťané, byli na vrcholu tohoto řetězce. Podobně, jako to známe v příbězích o Anunacích. Nejvíce, lidí kteří se při kataklyzmatu zachránilo, byli právě tito lidé, protože žili mnohem dál od středu impéria. To, ale neznamená, že je zkáza psychicky nepostihla a tím pádem to trauma, předávali dál i když jejich potomci, již žili v jiné době a kultuře. Vědci tvrdí, že  se takové trauma může přenášet, jen několik generací a my, zde hovoříme o tisíci letech. Jak, tedy potom vysvětlit, ty různé vize a napojování se na Atlantis v dnešní době? Asi, bychom k tomu jen dodali, že ne vždy to, co vědci potvrdí a napíší musí, být  pravda. Někteří z nás, opravdu dokáží, vnímat více nežli ostatní a jen záleží na vyspělosti jejich duše, jak s přicházející informací, jsou schopni naložit a pochopit ji.Co nám Platón, chtěl vlastně říci?

[...] „ JAK A KDE NAJDEME NĚCO JINÉHO, KDYŽ BYCHOM ZANECHALI TOHOTO? “ [...]

Řecký filosof, nás svou větou, doslova nabádá k nalezení ostrova Atlantis. Jak, bychom mohli, pochopit svou současnost, když neznáme ani svou minulost? Nesmíme zanechat hledání a pochopení pradávných, vyspělých a zaniklých civilizací. Je to poselství našich předků, které bychom se měli naučit číst. Atlantis, země opředená tajemstvím. Mnoho o ní, bylo již napsáno a přeci, tak málo. Bájný mýtus, zaznamenám nejvýznamnějším myslitelem své doby a následně vykreslen snad tisíci autory, kterým příběh učaroval. Opravdu, zde hovoříme o vymyšleném mýtu, anebo reálné historii? Zákres na mapě je také, pouhou náhodou? Do současné mapy, autorka zakreslila kružnice a pospojovala body, měst. Vycházela z jednoho středu (Atlantis) a vznikl tento geometrický obrazec.

Pokračujeme v pátrání

Řecký filosof nás nabádá, abychom pátrali po své minulosti a učili se z ní. I když samotní Řekové s touto informací pracovat nedokázali, což ale filosof, již nemohl ovlivnit. Své poselství, předal dál a tím Atlantis nedovolil zaniknout v čase. Civilizace, která po sobě nezanechá žádný záznam i kdyby, byla ve své době jedinou na celém světě. Bez kroniky o její existenci, jakoby tato civilizace, nikdy ani neexistovala. Je to, až neskutečné. Mohla vládnout světu tisíce let, mohla mít technologie o kterých doposud nemáme ani tušení a přes to, pokud nezanechala po sobě záznam, pro budoucnost nikdy nebyla. Pokud by Platón, nebyl tak významný člověk, zřejmě by se nad nějakou poznámkou o bájném ostrově, nikdo nepozastavil. Jeho jméno, však dává příběhu váhu a nesmrtelnost. Pokud by, egyptští mniši neměli předávat poselství o Atlantis dál, nikdy by jej nepředali a jistě, by jim nedalo moc práce, po    9 000 letech zničit stopy. 

Hned v úvodu svého popisu nás autor ujišťuje, že...

[...] „ TOTO NENÍ SMYŠLENÁ BÁJE, NÝBRŽ PRAVDIVÉ VYPRAVOVÁNÍ“ [...]

Tuto větu potvrzuje i další fakt. Učenec barvitě vykresluje i zemskou část, která měla obdélníkovitý tvar. Ohromný kus země z části vytvořený přírodně z části po staletí upravován vladaři. Atlantská obdélníková zahrádka, která ležela přímo u středu impéria, byla velice opečovávána. Žilo zde, velké množství obyvatel a bylo, tu mnoho statků. Země úrodná a plodná. Pastviny a pole. Řeky a jezera, hory i roviny. Králové dohlíželi na dostatečnou péči o tento kousek své země. Byla pro ně velice důležitá. Základ tvořila skála, okolo které byl vykopán hluboký příkop, kolem dokola. Při kataklyzmatu, nejen samotný střed Atlantis, byl zničen, ale i slavná atlantská zahrádka.


Je atlantská obdélníková zahrádka, pozůstatkem dnešního Řecka?

Platón popisuje jak v jeden čas zmizela Atlantis a v ten čas zmizela velká část Řecka. Dříve mělo, být celistvé a plné úrodné země. Po zkáze z něj zůstala jen ohlodaná kostra z ryby v podobě skalnatých a zničených ostrůvků. Tolik potřebnou zem spláchla voda a z Řecka se stal jeden živořící a zničený stát. Z Řecka, zůstala alespoň kostra, to Atlantis, měla zmizet celá. Řecko i v dnešní, současnosti stále svou hranicí opisuje obdélník. Ten je patrný i ze satelitního pohledu. Atlantis měla ležet i nedaleko Athén a současně s obdélníkovou částí své země, měla být potopena a zničena. Tedy, hovoříme o jedné lokalitě. Platón musel tento fakt znát a musel vědět, že právě Řecký národ, by měl mít co společného s atlantskou civilizací. Také, asi tušil, že řecká hrdost, politické smýšlení, mentalita a víra, by tento fakt, nikdy nedovolila přijmout. Postaral se však o to, aby se svět dozvěděl o Atlantis a o přímé spojitosti s jeho výjimečným národem. 

Pokud pročítáme pozorně, zápis učence a přiložíme si mapu s nákresem představované teorie, každý bod přesně pasuje a shoduje s místem, které autor popisuje. Héraklovy sloupy, byly milně ztotožňovány s Gibraltarským průlivem. A tento mýtus, musel vzniknout mnohem později. Možná i záměrně. Ale, ani Solón, ani následně Platón, díky své víře, mentalitě a představě o světě, nikdy Atlantis neumístili do Atlantického oceánu. A to je, pilířem k teorii o skutečné existenci, záměrně zapomenuté, nejvyspělejší civilizace, našeho světa.

Gízské pyramidy, mají své souhvězdí a Atlantis?

Ano jistě, dokola nám připomínají, že pyramidy v Gíze, mají ohromný význam, což potvrzuje i fakt, že opisují souhvězdí Orionu, tedy přesněji jeho části pásu. Potom Atlantis má mnohonásobněji větší význam, protože poloha středu, této země, koresponduje s celým souhvězdím Labutě. Toto souhvězdí má své božské hnízdo, ve středu Mléčné dráhy, která je branou do naší galaxie. Většina božstev, má pocházet právě z těchto vesmírných lokalit. Vypadá to spíše na to, že věhlasné pyramidy do budoucna, budou na druhém místě, přesto že, se sice jedná o významné stavby, ale čí civilizace? Atlantské impérium, mělo mít ohromnou rozlohu z toho vyplívá, že nezaniklo celé. Opravdu nejsou nikde žádné záznamy, pouze kdesi v Egyptě na sloupech chrámů? Přeživší obyvatelé Atlantis se rozptýlili po Středomoří, jejich legenda musí být známa , jen ji nedáváme do souvislosti.

Atlantští králové

[...] „ Co se pak týče úřadů a hodností, byly již od počátku takto zařazeny. Z deseti králů jeden, každý ve svém údělu a ve své obci, měl moc nad muži i nad většinou zákonů, trestaje a usmrcuje koho chtěl, ale vespolná vláda a vzájemný styk mezi nimi řídil se podle ustanovení Poseidonových, jak jim je odevzdal. Zákon a pravidla napsaná od předků na mosazné desce, jež byla uložena uprostřed ostrova v chrámě Poseidonově. “ [...]

Králové předávali svou moc svým následníků, nejstarším synům.

[...] „ Tito pak všichni i sami i jejich potomci, po mnoho pokolení tam seděli a vládnouce nad mnoha jinými ostrovy v tom moři a majíce mimo to vládu, jak bylo již dříve řečeno, nad obyvateli kolem Středozemního moře, až po Egypt a Tyrhénii. Jejich bohatství, bylo tak veliké, jaké se nikdy nevyskytlo v žádných rodech královských.“ [...]

Ani, jedno z vodítek neodpovídá okolí Atlantického oceánu. Platón, dost přesně popisuje, notoricky všem, známou krajinu, která i jemu samotnému, byla velmi blízká, protože v ní žil. Z popisu je evidentní velká síla a moc.


[...] „ ... tento ostrov přinášel v hojnosti všeho, čeho poskytuje les k stavitelským pracím a také zvířectva choval, jak pro dostatek krotkého i divokého. Zvláště také na něm, bylo velmi mnoho slonů, rostlo tam totiž hojně potravy, jak pro všechna ostatní zvířata, která žijí v bažinách i močálech a řekách. Mimo to ostrov plodil a dobře živil všeliké vonné keře, stromy s posvátnými léčivými kořeny, byliny a dřeva i kapalné šťávy. Všechny tyto krásné a podivuhodné plodiny nesl v nesčíslném množství, ten posvátný ostrov na nějž tenkráte ještě slunce svítilo. Tam, také bylo zřízeno mnoho chrámů mnoha bohů a mnoha sadů. Zejména však byl uprostřed většího ostrova hipodrom, pro závod koňských spřežení....“ [...]

Atlantis, měla mít, mnoho termálních pramenů, z kterých vznikli postupně lázně. Tyto lázně, byli rozděleny zvlášť pro ženy, muže, dobytek a koně. Po celém středu ostrova, byly hipodromy a vojenská cvičiště. Poloostrov, byl na skalnatém podloží a vyčníval vysoko od mořské hladiny. Pod úrovní skály  vysekali prostory, kam ukládali nářadí, a vytvářeli jakési loděnice. Kámen, který zde lámali měl bílou, černou a červenou barvu. Dostat se na samotný ostrov pro smrtelníka, bylo takřka nemožné. Jediná schůdná cesta, byla přes pevninské mosty, ale tam všude stály strážní domky a vycvičená stráž. Služebnictvo ostrova, mělo své domky vystavěné na samém okraji, což v podstatě tvořilo další obranný prvek království. Uprostřed, toho všeho, bylo nejen královské zářící město se zlatým chrámem uprostřed, ale i háje a lesy plné rozmanité zvěře. Překrásné zahrady s potoky a potůčky s termálními prameny a vodopády. Ale i vysokými horami, které království chránily před severními větry. Tato země, tedy měla úrodnou půdu, moře, jezera, lesy i hory, termální prameny a neskutečnou rozlohu pevninského území z celého Středomoří. Logicky musela, být nebohatší zemí světa. Do království, byla odevzdávána daň a vše nejvzácnější, co země nabízela, včetně nerostů a Středomořská oblast je vskutku velice bohatá. Celý popis, ani moc nepřipomíná nějakou pohádku. Spíše velmi chytře a dobře obsazené území jednou kulturou, která se vypracovala na nejvyspělejší civilizaci světa.

 Tím, že své území spravovala jedna rodina a jeden ze zákonů, který museli všichni dodržovat, bylo, že nikdy nebude válčit bratr s bratrem. Krásná a smysluplná myšlenka, která opravdu mohla, tuto civilizaci vyhoupnout na výsluní a její existence, teoreticky bez válek, opravdu mohla přetrvávat tisíciletí. Živelní pohroma, však byla silnější a Atlantis se zbořila, jako domeček z karet, během jedné chvíle. Tisíce let slávy, sama příroda proměnila v popel a prach. I když Atlantis nezanikla, ani zdaleka celá, její vzestup se již nepodařilo nikdy uskutečnit. Opadající voda po pohromě, pomalu začala odkrývat torza, zbořených měst a staveb, ale mosty, hráze a nejdůležitější infrastruktura dřívější velmoci se již nedala nahradit. Moře stouplo o tolik metrů, že zcela zmizely průplavy. Zmizela i atlantská brána, která rozdělovala středomoří na západní a východní část a tím i výhody nad obchodní lodní křižovatkou. Ale i středomořské oblasti zůstali, bez nenahraditelné ochrany, kterou atlantská brána tvořila. Postupně, jedna civilizace za druhou, z této lokality, byla také následně zničena nájezdníky. Drancování, plenění měst, kolonizace, války zemí, které snad nikdy nepochopí, že války jsou neskutečným přežitkem primitivních národů. Aby, se lidstvo mohlo rozvíjet a prosperovat, nutně potřebuje stabilitu bytí, zázemí a právní jistotu, své země a mír. To vše, zřejmě Atlantis měla a proto, mohla přetrvávat po tisíciletí, tak jak Platón poznamenal. I když se tato říše, měla rozdělovat na vládnoucí krále s nadpřirozenými schopnostmi, pravidlo stability a míru platilo evidentně i pro ně. Ani oni, nedokázali pohromu a zkázu své říše zastavit a znova povstat. Národ, byl roztříštěn, do všech světových stran a tím zmizela i jeho dominantní jedinečnost a nadvláda. V podstatě živelní pohroma, nebo válka, výsledek je obdobný. 

Mapa Atlantis, stará minimálně 12 000 let? Mapa, před Velkou potopou světa?

Při, prvním pohledu na tento obraz z nalezeného geoglyfu mapy Země se může zdát, že je to  nějaký vtip. Pokud se, ale seznámíme se souhrnem teorií, které popisují, jak Středomoří mohlo vypadat, před Velkou potopou, rázem zjistíme, že tyto soubory poznatků se velmi podobají naší mapě. Středozemní moře, bylo ještě v plenkách a tvořilo jej několik velkých, slaných jezer. Dnešní Gibraltarský průliv si ještě neprorážel cestu přes, mohutné atlaské pohoří. I Apeninský poloostrov, měl zdá se trošku jinou podobu, nežli známe dnes a Dogerland, v té době, ještě spojoval dnešní Británii s Evropským kontinentem. Byla, to táhnoucí se pevnina od Dánska po Skotsko. K oddělení, mělo podle vědců dojít někdy před 11 000 lety. Následkem tání ledovců a podmořskému sesuvu půdy u Norska, a dílo dokončila ohromná tsunami. Artefakty z této oblasti odpovídají stáří 9 - 12 000 let. Zajímavostí také je, že se mu říká severní Atlantis. Na obrázku nevidíme, ani Černé moře, které na konci doby ledové, mělo být ještě jezerem a není zde, ani Kaspické moře, které se za jezero považuje doposud. Středomoří tvoří, zdá se  malou část, své budoucí podoby. To by znamenalo, že mapa Atlantis znázorňuje období dávno, před kataklyzmatem a zatopením. Dobu, před 11 000 lety, jak uvádí egyptští kněží v popisu o Atlantis. My, víme, že přibližně v této době končila i doba ledová a ta sebou nesla nejrůznější změny a živelné pohromy, ne zrovna dvakrát příznivé pro obyvatele zřejmě celé planety. Mnoho zemí a civilizací zaniklo navždy, aniž by stihly, po sobě zanechat záznam, tak jako Atlantis.

Konec doby ledové, kataklyzma, meteority, posuny kontinentálních desek, zemětřesení, sopky to vše dopomohlo k zániku mnohého. Jednou větou, velmi dramatické historické období naší planety. Vědci, již tuto dobu dokáží dost přesně vykreslit a vytváří celé studie o tom, jak svět před a po době ledové mohl vypadat. Zásadní háček je však v tom, že do jejich studií v žádném případě nespadá, teorie o civilizacích, které na Zemi před Velkou potopou žily. Mainstream historici a vědci, zatvrzele opakují to, co kdosi před nimi přednesl a ani za nic, nechtějí jít dál. Naše historie se tedy nemění i když archeologický výzkum, nesmírně pokročil a moderní technologie, jednoznačně potvrzují dataci nalezených artefaktů po celé Zemi do dob, dávno za hranicí 12 000 let. Ty artefakty, jsou pozůstatky někoho, kdo je musel vytvořit. Bytosti, která byla, schopná přemýšlet a která se lišila od ostatních tvorů. Za posledních 100 let, se lidský pokrok, vyhoupl na vesmírnou úroveň, naše historie však zůstává neměnná i při tom všem, co již víme a známe a to nedává smysl. Představme si, že vzlétneme do vesmíru a budeme koukat na naší kulatou planetu z výšky. Ale, když se vrátíme zpět, budeme všem tvrdit, že Země je plochý disk i když je nesčetně důkazů, o tvaru naší planety a všichni to vědí. Přesně tak, je to z naší historií. 

Proč a z jakého důvodu, nepřepisujeme naší historii? Fakta popisující dávnověk, by pro lidskou rasu přinesla nepochybně velký pokrok. Mnohé čemu doposud nerozumíme, bychom snad i mohli pochopit. Je, až zarážející, jak přes všechny důkazy, lidem stačí to, co se učí přes 80 let, bez výraznějších změn. Je to jednodušší, nepřemýšlet a věřit věcem, které na sebe nenavazují.  Hlavně v teorii o vzniku světa a datování prvních vyspělých civilizací. Nějak nám to celé nesouhlasí.

 Asi, není tajemstvím, že města se stavěla a doposud staví, na základech nebo ruinách předešlých měst. Například Trója, byla potvrzena, až několikátá v pořadí, celkem z devíti pozůstatků dávných měst. Tedy, lokalita trojského města, musela být velmi významná. Základní kámen pradávného města vystavěného dávno, před Trójou, sem byl položen v období, které neznáme. Čím hlouběji archeologové kopají, tím více vrstev starších měst, nalézají i když Tróju datují, až do let 1250 př.n.l. A obdobné je to i s chrámy a posvátnými místy. Připomeńme si nejznámější chrám světa. Skalní dóm (Izrael) Posvátné místo, určil sám Bůh. Šalamoun, zde vystavěl chrám. A i když jej Babyloňané zbořili, na tom samém místě, byl vystavěn nový a to se několikrát opakovalo, až do příchodu muslimů, kteří opět na totožném místě, vystavěli Skalní dóm. Chrám, zná celý svět a považuje se za nejposvátnější místo, do dnes. Podstatné však je, že na základech původní stavby se následně v období několika tisíciletí, stavělo a tím se vlastně samotná lokalita zachovává. A tak, je to po celém světě, jen u dnešní zástavby moderních měst, se těžko dokazuje, co ukrývají pod tíhou betonu. A tak, základy pradávných kultur, můžeme dosti přesně určovat většinou, mimo moderní zástavbu.

 Jednou z nejstarších, lokalit je i Balbek (Libanon). Zde, stojí Jupiterův chrám. (římská stavba) Torzo z několika sloupy, které připomínají svou dávnou krásu a slávu. A tak, jako u mnoha jiných chrámů i tento má základy starší, nežli dokážeme určit. Chrám, byl později opět, mnoha nevýznamnějšími civilizacemi, stavěn stále na stejném místě,  a to několikrát. Co je na chrámu, ale tak zajímavého? Jednoznačně jeho původní, až 800 tunové kvádry v základech! Ohromné balvany (20x4x4m) zakomponované, do šestimetrové výšky, které tvoří jakousi, ohromnou a bytelnou plošinu. Plošina vypadá spíše, jako startovní rampa, na které později začali lidé stavět své chrámy.  Kdo, kdy a jakou technologií, tam tyto základní monolity, naprosto přesně umístil? Jak to vůbec dokázal a jaký měla stavba účel? My, to nevíme. Na jaké úrovni, musela být civilizace, která tuto stavbu vytvořila? Asi, byla trošku dál, než my dnes, jinak bychom odpovědi znali.

 S megalitickými stavbami se potkáváme a vyhledáváme je, protože nás fascinují a přitahují. Smekáme před majitelem ruky, která je vytvořila, přitom, ale nerozumíme, nevíme a nechápeme. Tyto, pradávné stavby, vyčuhují z propadliště dějin, po celém světě, kde jsou prezentovány,  jako novodobé stavby kultur, které však stavěly, opět jen a jen, na monolitních starých základech, které tam, již celé věky stály! (Jižní Amerika) A tyto, zakomponované základy a ruiny měst, všech archeologických nalezišť, nám připomínají, tu pradávnou dobu. Snad i dobu a svět před nejednou, Velkou potopou. Vyspělejší dobu nežli je ta naše, která se stále zdráhá, svou minulost přijmout. Jako, bychom se něčeho obávali. Pravdy? Tak dlouho, jak nebudeme chtít, přijmout svou minulost, tak dlouho, musíme zůstat stát na místě! Znázorńuje to, úroveň a vyspělost, naší civilizace. Když, bychom to celé shrnuli, tak jsme si připomněli, že vznik prvních civilizací, musel být mnohem dříve nežli se dozvídáme, protože i naše současná města a doposud i posvátná místa, nesou známky dávnověku. To jsou fakta, žádná konspirační teorie. Je tedy i teoreticky reálné, že v lokalitě a místech, kde kdysi stávala bájná Atlantis se následně lidé usazovali, stavěli svá města na atlantských základech a pozůstatcích. Postupně osídlovali, celou atlantskou lokalitu? Ano jistě. Logicky, by to bylo ekonomičtější a udělal by to každý kmen, který by na pobořená města narazil. Z toho všeho by mohlo vyplývat, že osídlení Středomoří a jeho úžasné nejvyspělejší civilizace všech dob, nebylo náhodné. Opravdu tyto kultury vznikly, jen tak a nebo si nesly nalezené pradávné atlantské dědictví? Pokud se nad touto myšlenkou zamyslíme, v žádném případě ji nemůžeme vyvrátit, spíše naopak.

Kristýn Donn

Před několika lety, jsem se setkala se zajímavou teorií o možné existenci bájného ostrova Atlantis. O tomto ostrově, jsem však nic nevěděla, nečetla žádnou knihu a rozhodně jsem neměla nikdy v plánu, prokazovat, jeho skutečnou existenci. Někdy se, ale stane, že naleznete něco, co jste vůbec nehledali, přitom podvědomě víte, že tu myšlenku musíte zpracovat dál. A to je, přesně můj případ. Přes satelitní mapy, jsem náhodou objevila jednu lokalitu s geoglyfem. Ten, znázorňoval mapu světa. Při překreslování, této mapy jsem si všimla, že je zde místo které z moderních map neznám. První myšlenka, která mne napadla, byla, že pokud kdy existovala Atlantis, tak je právě zde. Tím, že jsem neznala, ani základní informace k tomuto tématu, musela jsem začít úplně od začátku. Celá má práce spočívala v tom, že jsem se v podstatě snažila potvrdit teorii o lokalitě ostrova, kterou jsem, nalezla. Jedna informace, automaticky doplňovala druhou a návaznosti logickou úvahou zapadali do příběhu, jako překrásná, starověká mozaika. Měla jsem již, tolik poznámek, že jsem se je rozhodla přepsat do rukopisu

Vše, jsem si připravila a naivně se domnívala, že o mou teorii, budou mít nakladatelství zájem. Oslovila jsem, snad všechna nakladatelství v ČR a vyčetla z pokynů, že musím být trpělivá, protože redaktoři mají spousty rukopisů k posouzení. V mém případě, však trpělivost žádné růže nepřinesla. Nevzdávala jsem to a oslovila přední české badatele  s tím, že bych jim ráda svou teorii představila, Ale ani zde, jsem nepochodila. Smířila jsem se s tím, že tedy mou značně zkrácenou práci představím v nějakém časopise. To však, také nabyla má cesta k zveřejnění. 

Tři roky jsem pracovala na něčem, co ve skutečnosti, nikoho nezajímá, to opravdu není, moc povzbudivé. Rozhodla jsem se, že tedy svou teorii zveřejním v e-knize. Nakonec, jsem se zamyslela a představila si, co by asi na mém místě udělal sám Platón. Svůj příběh, by předčítal zcela zdarma a mezi, co nejvíce posluchačů. Různé teorie si předčítali i v platónské Akademii. I o bájné Atlantis se často rokovalo a já vlastně pouze pokračuji v jeho započaté práci. Předávám, tento příběh dál i když dobře vím, že se o to snažilo, již stovky jiných a každý autor, měl svůj příběh ve kterém, byl přesvědčen, že právě on skutečně Atlantis znovuobjevil. A já se domnívám, že v každé té jedné práci je kus pravdy, protože hledaná říše, byla ohromná a tedy představované lokality v mnoha případech, mohly být součástí Atlantis. Jak mi, ale řekl jeden badatel, nic nového neříkáš, vše již víme. Doposud, však k tomu co víme, není důkaz. Důkaz, který by potvrdil, nebo naopak vyvrátil, jejich tvrzení. Jsem přesvědčená, že teorie, kterou jsem zde představila dává smysl. Svůj rukopis - Ostrov, poloostrov, nebo pevnina? - jsem zkrátila a přepsala do tohoto webu. Žádné knihy, e-knihy ani časopisy. Každý  zcela zdarma, může listovat a pročítat, porovnávat a třeba i potvrzovat své teorie, které doposud neměl čím podložit.

Začínala jsem tuto práci, jako naprostý amatér a na Atlantis, jsem neměla ani svůj názor. Dnes vím, že mapa, která mne zavedla k této práci, nebyl omyl, nebo chyba zákresu. Na té mapě skutečně byla zaznamenána Atlantis. Teorii jsem si nevymyslela, jen se snažila ji logicky podložit fakty. Spíše mne napadá myšlenka, že pokud jsem na to mohla přijít já, musí se o této teorii vědět dávno. Někdo a podle něčeho, mapu musel vytvořit. Staré záznamy, nebo dokonce kroniky? Potom to celé vypadá, jakoby kdosi Atlantis záměrně smazal ze zemského povrchu a lidských myslí. Zakázaná historie? Kým a z jakého důvodu? Jakou nejuznávanější, světovou, archeologickou lokalitu, by mohla Atlantis zastínit? Ten, kdo se snaží Atlantis představovat, jako mýtus asi z mé práce, nebude mít velkou radost, ale mne k Atlantis svedla čistá náhoda. Já jsem po ní nepátrala, ale kdyby neexistovala, nemohla bych ji nikdy najít. Egyptští kněží museli poselství, které střežili  9 000 let o zapomenuté civilizaci předat dál. 2 600 let je nám příběh představován,  jako krásná pohádka a mýtus. Informace v 21. století přilétla k člověku, který netušil žádné spojitosti a přes, to vypracoval obhajobu k předložené teorii. Kněží chtěli, aby Atlantis, nebyla zapomenuta a jednou, byla znovu její existence potvrzena. A to se právě nyní stalo. Pohádka? Mýtus? Konspirační teorie? Reálná historie? To, již záleží na každém z nás, jak jsme schopni vnímat svou minulost, přítomnost i budoucnost. K.D.