Lidské DNA a jeho skryté schopnosti

11.04.2021

KAPITOLY: - DNA, NA ZAČÁTKU VĚKŮ - DNA A ČLOVĚK - GENETICKÝ KÓD - AURA - OVLIVŇOVÁNÍ DNA - 

Enúma Eliš je soubor hliněných tabulek, ve kterých je ve verších zaznamenán vůbec nejstarší vznik světa. Řadí se mezi babylonské mýty a příběh vypráví o dávných vládcích Annunaki. Toto, božstvo mělo, nadpřirozené schopnosti a dokázalo experimentovat s lidskou DNA. Zkoušeli různá spojení člověka s jiným živočišným druhem. Tyto bytosti, můžeme nejčastěji vidět v Egyptě. Kněží, ale vypráví, že vyobrazení  postav s lidským tělem a hlavou zvířete, mělo poukazovat na nejsilnější stránku zvířete. Charakteristické rysy zvířete, měly znázorňovat povahu člověka. Plachost, neústupnost, síla, atd. Představa toho, že někdo v dávnověku, znal lidskou DNA a že s ní mohl již i experimentovat se nám jistě bude zdát nepravděpodobná a proto se tyto historky, řadí do bájí a mýtů. O DNA člověk začal přemýšlet, až v 20.století. 

DNA

DNA je složitá makro-molekula, která je nositelem genetické informace u všech živých organismů. Má tvar stočeného žebříku a nachází se v jádru buněk. Celá molekula je mnohonásobně stočená a má průměr dva nanometry. Vejde se do chromozomu v jádru buňky. Při dělení buněk se dělí i DNA. Žebřík DNA se podélně rozpůlí, a ke každé polovině se doplní druhá půlka šroubovnice, tak že původní informace je zachována.            

Lidský mozek obsahuje 50-100 miliard neutronů, pokud bychom to přirovnali k PC tak to odpovídá přibližně 50-100 GB. Mozek tedy není nic jiného než, adresovatelná biologická paměť-KDO JE, ALE PROGRAMÁTOR? Například 32 bitový operační systém, má 4 GB operační paměti. Windows, pracuje s 16-32-64 bitovým operačním systémem. 64 bitový operační systém, může používat, až miliardkrát více paměti. Pokud to srovnáme opět s mozkem a jeho kapacitou, nutně musí mít 64 bitový operační systém a tím je právě DNA s dostatečnou adresovatelností.       

 Lidské tělo je v podstatě mechanismus z organických sloučenin, jehož součástí jsou orgány, složené z buněk a ty z atomů organických sloučenin. Od počítače se lišíme pouze tím, že naše stavební materiály, jsou organické látky a PC je z anorganických látek. Lidské tělo je nejsložitější a nejdokonalejší mechanismus ve vesmíru.    

Konkrétní úsek DNA se nazývá gen. Člověk má asi 20 tisíc genů. Tvořící genetický kód, který je zapsán ve spirále DNA. Počet, všech možných podob genu, který má 1 tisíc bází - podob příček žebříčku je 10/602 číslo, které nemá nikde v přírodě ekvivalent. Dokazují snad tato čísla, že život nemohl vzniknout náhodně? Množství kombinací, dává předpoklad vzniku, jakéhokoliv nepředstavitelného organismu.   

Analogicky je možné, každou hmotu považovat za projev vlnění, určité frekvence, podle níž můžeme rozlišovat hmotu, jako rovnou, nebo jemnou - běžnými smysly nezachytitelnou. Aura, složená z biofotonů - částeček vlnění různé frekvence vycházejícího z buněk. Pokud je lidské tělo a tedy i DNA strukturovaná energie, je logické, že na principu rezonance LZE jednotlivé buňky ovlivňovat jiným zářením. Zvuk, hudba, krystaly, stromy, byliny, zvířata a všechny přírodniny vyzařující vibrace, ale i nehmotné, jako jsou myšlenky. Tyto druhy působení, lze považovat za kvantovou manipulaci, na rozdíl od hmotné manipulace - chemické, nebo fyzikální působení. (chemoterapie, ozařování, chemické léky).     

DNA, řídí veškerý metabolismus, nejen chemicky, ale i elektromagneticky za pomocí kvant na úrovni mezibuněčné komunikace. Výzkum biofotonů zjistil, že záření buněk není stejného druhu, jako třeba světlo žárovky. Biofotony, které přijímáme s čerstvou potravou, nezmizí, ale jsou přeneseny na naše tělo a resonují s jeho vlastními biofotony. Každá potravina, přenáší energii a informace na naše tělo.  DNA má strukturu jazyka, můžeme tělesné funkce ovládat, slovem, hudbou i nevyslovenými myšlenkami - bezkontaktním léčením. Nebo, jiného vzájemného působení mezi lidmi, rostlinami, živočichy i nerosty.   

Ovlivňování DNA

DNA je ovlivňována vyzařováním spirálovitě rotující energii z éteru, která je podstatou přenosu informace z jemnohmotných struktur. Tyto vlny, jsou identické s energii myšlenek, které jsou v podstatě informací vázanou na nějaký nosič. Jejich zdrojem jsou jemnohmotná energetická těla všech objektů, morfologického pole a bytostí všech dimenzí. DNA potom v podstatě funguje, jako počítačový procesor, který má některé zakódované instrukce (geny ) aktivní a jiné zablokované, ale spustitelné nějakým podnětem. Člověk, může svým vědomím, spustit léčebné a jiné fyziologické procesy na buněčné úrovni. DNA NENÍ po celý život neměnná, ale lze ji modifikovat na základě, celé řady vlivů, podobně jako u počítačů se stále zdokonaluje její software.   

Protože DNA je nositelem důležité informace o tom, jaké procesy mají probíhat v organismu, je zřejmé, že při každém zkreslení, nebo poruše informace dojde k různým poruchám - choroby -. DNA má ovšem naprogramováno, poruchu odstranit a stav normalizovat. Tělo ví, jak se má léčit samo a stačí mu podpora ve formě alternativních metod. Chemická léčiva naopak, stav zhoršují, nebo i poškodí přirozenou obranyschopnost a člověk je potom neustále nemocen. Poškozené tělo, není schopno se opravit, jeho program je narušen. Zvláštní kapitolu představují chronická onemocnění, nebo dědičné choroby, které jsou způsobeny trvalým poškozením DNA. Zde, může pomoci pouze přeprogramování DNA - k tomu mohou sloužit tradiční šamanské metody, například působením zvuku různých bubnů. Tak, skutečně MŮŽE dojít k aktivaci blokovaných sekvencí DNA a odstranění příčin poruchy. Podobný proces nastává, při harmonizaci čaker, které řídí správné proudění energie v organismu.                                                                                                                                   

A. Einstein poznamenal, že žádná hmota není. Co, jsme nazývali hmotou, byla energie. Což, nyní potvrzuje kvantová věda, ale tato teorie, byla známá již starým Hindům. Představa, že vše je energii,  nebo vědomím se přímo týká lidské biologie. My, lidské bytosti, jsme manifestacemi inteligentní energie, nikoliv pouhým biologickým strojem, poháněný energii, která v podstatě pracuje odděleně. Teorie morfické rezonance, hovoří o tom, že buněčná bioluminiscence funguje, jak na úrovni osobní tak nadosobní. Nejen, že je každý jedinec přes své buňky - jako vysílače a přijímače biofotonů - je napojen do kosmické sítě, ale zdá se že napojen je celý náš druh - lidstvo. Harmonická rezonance Země je přibližně v 8 cyklech za sekundu. Frekvenční rozsah elektrické aktivity mozku - alfa rytmus je také kolem 8 Hz. Proto se cítíme tak dobře v přírodě, kde jsme obklopeni stejnou frekvencí a stáváme se součástí Země a celého vesmíru.             

Starověké civilizace věřily, že každá duše má svou vlastní hudební frekvenci. V Atlantidě se tomuto zvukovému otisku říkalo - WAM - neboli hudba duše. V atlantských jeskyních, kněžky tento zvuk tvořily tak, že rozezněly příslušný křišťál a tím vytvořily resonanční tón, který navrátil jedince zpět k harmonii. Tibetští mistři - WAM - reprodukovali posvátnými nástroji. Zvuky a jakékoliv jiné vibrace ovlivňují naší duchovní a fyzickou pohodu. Tělo je schopno samoléčby geneticky naprogramovaným nástrojem, skrývajícím se v našich DNA.

(pasáže z článku o DNA  autor Jan Pavlík)

Tak, jako u dokonalých přírodních cyklů naší Země, ( Planeta Země, co vše o ní víme?) je i každý živý tvor, včetně nejnižších forem a rostlin, naprogramován k dokonalosti. Lidské DNA je universálním klíčem k otevření dveří, nejen do lidské duše, ale i celého vesmíru.