Nebeský pták

23.03.2023

KAPIZOLY: SOUHVĚZDÍ LABUTĚ - SEVERNÍ KŘÍŽ - SOUHVĚZDÍ LABUTĚ OPISUJE ATLANIS -

Nebeská klenba je posetá miliardami hvězd. Při pohledu na ně, člověk ve své fantazii vytvářel body. Body z nejjasnějších hvězd spojoval a maloval různé obrazce. Aby se obrazce dobře zapamatovali, dostávali jména věcí, zvířat, ale i mytologických bytostí a bohů. V této podobě je v podstatě známe do dnes. Mnohdy však zíráme na noční oblohu a i když astrologové popisují přesnou polohu souhvězdí, my jej prostě v té kupě teček nevidíme. O hvězdy se člověk zajímá od nepaměti. Všechny staré civilizace se hvězdnou oblohou zabývaly a byly v tomto oboru moc dobří. 

Podle hvězd, se stavěly chrámy a významné stavby. I pyramidy v Gíze prý, byly postaveny podle seskupení hvězd v souhvězdí Orionu. Orion se nachází na nebeském rovníku a právě Orionův pás se třemi nejjasnějšími hvězdami, byl předlohou, pro rozmístění tří nejznámějších  pyramid na Zemi. Tento příklad známe zřejmě všichni, ale staveb u kterých se jejich architekti inspirovali oblohou, je po celém světě nespočetně. A není podstatné, jak stejné souhvězdí nazývají lidé na druhé straně světa, nebo třeba indiáni, pořád to jsou ty samé hvězdy. Nebeský pták, Labuť, nebo Severní kříž je stále, jedno a to samé souhvězdí.

 Hvězda Daneb v tomto souhvězdí dominuje a nachází se v ocase  Labutě. Souhvězdí připomíná letícího ptáka s dlouhým krkem, ale také čistý, hvězdný Severní kříž. Symbol kříže, rozezná každý na první pohled, domyslet si k němu dlouhý krk a křídla ptáka je již trošku složitější. Kříž považujeme za křesťanský symbol, avšak byl znázorňován lidmi již,  před mnoha tisíci lety. Je tedy možné, že to co viděli, zářící kříž na nebi i zhmotnili a považovali, jako svůj talisman? Mohl vzniknout, symbol kříže právě u tohoto souhvězdí? Je to pravděpodobné. Souhvězdí Labutě, lidé znali a možná mu přikládali ještě větší význam, než Orionu a stavěli podle něj své chrámy a města. Hvězdné uspořádání Nebeského ptáka je výjimečné tím, že se nachází uprostřed Mléčné dráhy a jejím středem se táhne, temný pruh vesmírného prachu. Mléčná dráha je rozeznatelná okem a oproti zbytku oblohy je jiná, přitahovala tedy oprávněně, větší pozornost. Spirální galaxii, kterou můžeme zahlédnout prostřednictvím Mléčné dráhy, tvoří miliardy hvězd a mlhovin a i když tento fakt, naši předci nemohli ani tušit, tato část oblohy je zajímala nejvíce. Podle jisté teorie, byla vystavěná nejedna vyspělá civilizace právě v duchu rozmístění hvězd v souhvězdí Labutě. Pyramidy v Gíze se, mají shodovat se souhvězdím Orion, Atlantis koresponduje se souhvězdím Labutě. Starořecké mýty vypráví, jak se do Hvězdného ptáka převtěloval i sám bůh Zeus a v této podobě, nezpozorován, sestupoval na Zemi. Rád se kochal, nejen pohledem na krásné pozemské ženy, ale i chtěl znát, jak se lidem daří, nebo naopak. Zeus si vybral ke svému záměru překrásného bílého letce s dlouhým krkem a andělskými křídly. Sestupoval na Zemi z oblohy, přesněji tedy ze středu Mléčné dráhy, kde se nachází mnoho mlhovin a hvězdokup, ale i černé díry a kde nahlížíme do části naší galaxie. Jakoby Zeus věděl, kde si má postavit svůj hvězdný chrám, na nejvýznamnějším místě oblohy.

 Báje o tomto souhvězdí nalezneme po celém světě. Všechna souhvězdí mají přiřazený nějaký příběh, lišící se kulturou země. Podstata, ale zůstává stejná, seskupení hvězd do nejrůznějších obrazců, které člověk studuje a zkoumá  ze Země, od nepaměti. Tanec hvězd po obloze nás naučil mnohému a stále, nás má, co učit a co ukázat. Řečtí bohové se uctívali dlouhá staletí, jejich zapomenutí přišlo s novou dobou Ježíše Krista a jeho ukřižováním. Lidé postupně začali vyznávat novou výru a z olympských bohů se stal mýtus. Kříž, však zůstal symbolem do dnes. Atlantis, opisuje hvězdné znamení Labutě, (neboli Severního kříže), a v tohoto překrásného opeřence se vtěloval i sám bůh Zeus. Je možné, že tento symbol si neseme podvědomě z pradávných časů a jen jsme si vytvořili novou modlu, ale znamení zůstalo? Může právě tento, pro mnoho lidí posvátný symbol, připomínat božstvo z hvězd, které na Zem přilétlo právě, ze středu Mléčné dráhy? Mýty popisují příchod bohů z hvězd a potom, by tento symbol kříže, dával daleko větší smysl, než se domníváme. Každý z nás si pod tímto talismanem, může představovat různé, Ježíše Krista a nebo i hvězdný Severní kříž. Vesmír je jedna ohromná učebnice, u které jsme teprve na prvních stránkách a ještě dlouho na nich zůstaneme, než budeme moci otočit další list.