Obraz světa v poslední době ledové ?

24.09.2023

KAPITOLY: INFORMACE ZE ZDŠ - DOBA KAMENNÁ - NEJZÁHADNĚJŠÍ MÍSTA NAŠÍ ZEMĚ I.  -PUMA PUNKU

Připomeňme si pár základních poznatků ze základních škol, které máme mnozí zakódované jako, neměnný fakt. Doba, kdy se tvořili učebnice s těmito globálními informacemi je již dávnou minulostí a i přes to, že máme nezvratné důkazy, že vše bylo trošku jinak, učebnice se nemění. Generaci za generací učíme mylné a zavádějící informace o naší minulosti, o vzniku světa o vyspělých zaniklých civilizacích. O světě, který nemohl nikdy existovat a tak je pouhou bájí a mýtem.

Doba kamenná

Pravěk, neboli dobu Kamennou nám tabulky učenců prezentují do období před 3 miliony lety, až  do 4 tisíciletí př.n.l.

Pralidé začínali pracovat s kamenem a již dokázali tento kámen opracovat natolik, aby s ním mohli vytvářet další díla. Například k výrobě primitivních nástrojů. Toto období, končí dobou Bronzovou. V této době se začíná rozvíjet dálkový obchod, písmo a začínají se tvořit první města, nebo větší osady, ale také domestikace zvířat. Dobu Bronzovou, řadíme podle tabulek do dob 3300 až 2000 př.n.l. podle lokalit. Například na území ČR doba Bronzová začíná 2300 př.n.l. a je prokázané, že východní krajiny s pokrokem začínaly dříve. Po této době přichází doba Železná, opět v různém období podle lokalit. Všeobecně ji připisujeme k období 1200 př.n.l. ale například v severní Evropě, tato doba nastává, až v letech 600 př.n.l. Za konec doby Železné považujeme období Helenismu a Římské impérium. 

Člověk - Homo a jeho linie je 2,8 mil.let stará. Společným předkem Homo, byl šimpanz. Potomci tohoto předka se rozdělili do dvou větví - jedna vede k dnešnímu člověku a druhá ke dvěma druhům šimpanzů. Člověk moudrý - se z Jižní Afriky rozšířil migrací do celého světa, asi před 80 tis. lety. Přelom přichází, Neolitickou revolucí v letech 10 tis. př.n.l., kdy člověk v oblasti Úrodného půlměsíce začíná vytvářet opevněné vesnice, později města a z lovecko - sběračského způsobu života, přechází k zemědělství.

Když, to celé shrneme a připomeneme si  dobu, která následovala po době ledové, dostáváme s k faktu, že hovoříme o době Kamenné. A my již víme, že v této době byla vyspělost našich předků velmi omezená. Teprve po 10 tis. letech př.n.l. se člověk začíná rozkoukávat a přemýšlet o možném sjednocení kmenů a vytváření vesnic. Domestikaci zvířat a zemědělství, což se neprojevilo lousknutím prstů, ale dalšími tisíciletími, tedy až do dob, kdy začínáme hovořit o Mezopotámii, nebo Egyptě. (3500 -2500př.n.l.)

Toto je základ, naší moderní kultury a civilizace. Toto se učíme na školách. Období doby Kamenné sahá, do hloubky až 4 mil. let. Vše co nyní nacházíme, všechna fakta a mýty, tedy jsou z doby Kamenné. Megalitické chrámy a stavby z dob které vědci nemohou překreslit na období, které nutně potřebují, aby se jim nálezy vměstnaly do sto let starých tabulek. Nepochopené technologie, naprosto sofestikovaných kultur a jejich lokality, které stále častěji díky pokročilé technologii můžeme nalézat, jsou fakta a důkazy. Tato fakta nám říkají, že v době Kamenné, mezi našimi sběrači žila velmi vyspělá kultura. Civilizace, která působila po celém světě a zanechala po sobě nesčetně důkazů. 

Nevyvracíme základy, které se vyučují na ZDŠ, ale připomínáme, že je nutné doplnit vše co archeologové již nalezli a přepsat tím, tento neměnný základ. V době Kamenné žili lidé takové inteligence a tvořili skupinu sběračů, vedle naprosto neúměrného intelektuálního skoku svých vrstevníků. Tito vrstevníci, neprošli vývojovou fází z našich sběračů. Je zřejmé, že v době Kamenné, na naší planetě Zemi, žilo několik druhů entit včetně Homo sběračů. Zda, to byli lidé ze zaniklých civilizací, nebo lidé z jiných planet, nám snad věda časem zodpoví.

 Zamysleme se společně nad stavbami, které se po desetiletí odkrývají, které disponují naprostou nadprůměrnou technologií a popřemýšlejme o tom, jak člověk nám popisovaný, mohl být autorem. Připisovat, tato díla člověku, který začínal chápat, že kámen může opracovat a používat jej, že pokud bude chovat zvířata nebude muset je namáhavě lovit a že když se dá více lidí dohromady a budou spolupracovat, získá tím více a mohou si svá obydlí oplotit a společně je bránit. Jistě úžasný evoluční pokrok, ale my těmto lidem připisuje nadpřirozené schopnosti, jen proto že pravdu neznáme a nebo se jí obáváme. V každém případě, tito primitivní lidé nejsou autory všech nepochopených megalitických staveb, měst a chrámů. A kdo a kdy je tedy vlastně vystavěl a kdo a kdy v nich žil? Představíme vám několik nejznámějších staveb a sami porovnejte, zda člověk sběrač je vyprojektoval a k čemu mu vlastně byly dobré.

NEJZÁHADNĚJŠÍ MÍSTA NAŠÍ ZEMĚ I.

PUMA PUNKU

Lokalita Puma Punku, leží na západních hranicích Bolívie, nedaleko města Tiwanacu, které je zřejmě součástí tohoto archeologického naleziště. Místo se nachází v nadmořské výšce téměř 3900 metrů nad mořem. V porovnání například s Prahou, která se pyšní nadmořskou výškou 235 metry. 

Místo je obdélníkového tvaru, po kterém jsou rozházeny stavební bloky, až o váze 450 tun. Připomíná dětské hřiště s rozházeným legem. Tvary bloků, jsou naprosto přesné a shodné. Pravé úhly střídají přesné a opakující se obdélníkové a krychlové tvary. Bloky mají velkou hmotnost a tedy jakákoliv manipulace s nimi je náročnou operací. Některé mají tvary do písmena H a jakoby tyto bloky do sebe měly zapadat. Materiál je andesit, který je velice tvrdý a  vyskytuje se v lomech 50 - 80 km od místa. Jak a kdo je sem byl schopen přemístit je otázkou. Bloky jsou naprosto čistě a precisně opracované do hladka, plocha je mnohdy, jako sklo. Od andesitu je však tvrdší, již jen diamant. Tedy bloky, musely být opracovány nějakou diamantovou technologii, kterou ale my nemáme k čemu přirovnat. Aby, však otázek nebylo málo, tak některé bloky jsou spojovány svorkami, které jsou zapuštěny do kamene a které mají složení ze slitiny, mědi, arsenu a niklu. Technologii této slitiny opět neznáme. Některé kameny mají na sobě pravoúhlé prohlubně, rovné rýhy stejně hluboké, linie pravidelné vzdálenosti děr. A samozřejmě i Sluneční bránu, spíše pozůstatek brány dokonalého komplexu. Podle archeologů se naleziště datuje do období 6 000 let př.n.l. ale již  badatel Arthur Posnanský (1873-1946) lokalitu datoval do období 14-15 000 let př. n. l.

Nedaleké město Tiwanacu, mělo být vystavěno, až po nalezení Puma Punku a mělo znázorňovat úctu a poctu bohům, kteří místo stvořili. Jeho datace, bude logicky vzdálenější. I tak je to místo, kde se zastavil čas. V jedné zdi je zakomponováno mnoho druhů humanoidních kamenných hlav. Říká se, že tyto hlavy, znázorňují všechny rasy žijící na planetě Zemi.

Stavitelé tohoto neuvěřitelného místa museli znát astronomii, matematiku, architekturu, tedy jasně i písma a celkově je považujeme za vysoce sofistikovanou kulturu. Plánování, psaní, výkresy a přes to neexistuje jeden záznam o tomto místě! Bloky stavby do sebe zapadají, tak přesně jako puzzle ve skládačce, jsou přesně nařezané jakoby byly snad lité, přesné a dokonalé rozvržení všech děr, žlábků a spon, které některé bloky spojují. My neznáme a neumíme vysvětlit, jak tyto bloky přepravili do nadmořské výšky téměř 4000 m ze vzdálenosti 80 km. Jak a čím opracovali tyto bloky, jak a čím do nich vytvořili přesně stejně hluboké dírky a žlábky. K jakému účelu sloužily bloky připomínající písmeno H. Neznáme technologii slitiny spon, které bloky spojují. Neznáme technologii opracování tak tvrdého materiálu z jakého bloky jsou vytvořeny. Co je to vlastně za nadpozemské místo a k čemu sloužilo? Při poskládání všech bloků, vzniká jakási zvláštní stavba, připomínající vesmírnou stanici s rampou. Při odhadu stáří od 6 - 15 000 let se vracíme do doby Kamenné a ptáme se k čemu potřeboval člověk sběrač takovou stavbu? A jak ji se svým intelektem a technickým vybavením, vyprojektoval a postavil? Připomeňme si že v této době jsme písmo ještě neznali.

Vědci na otázku, jak byly bloky na místo dopraveny odpovídají stále stejně. Protože i bloky k pyramidám, byly přemísťovány stejnou technikou. Tedy, po kůlech stromů, byl náklad koulen, až k potřebnému místu. Jenže v našem případě je to trošku milné, protože ve výšce téměř 4 000 metrů nad mořem, nerostou žádné stromy! Jak tedy člověk, byl schopen přes 80 km vzdálenost, přemístit mnoha tunový náklad? Navíc v té době neznali ani kolo. Puma Punku, patří jistě do nejzáhadnějších míst světa. Do míst, která nedokážeme vysvětlit, ani pochopit jejich význam. A těchto míst je po celém světě nespočet. Potom tedy, ale člověk sběrač, byl za sběrače pouze přestrojen, aby mohl mást další pokolení. Přitom, byl na vysoké a vyspělejší úrovni, nežli jsme my dnes.

Legendy vypráví, že místo, bylo vystavěno za jedinou noc. Že ohromné kvádry, při stavbě levitovaly. Domorodci to nazývají, jako vznášející se kameny, které se formovaly do jednoho celku. Také brána slunce nezaostává, byla vytvořena z jednoho kusu kamene o rozměrech 3x4m. Brána má na sobě složitě vytesané obrazy ptačích mužů a uprostřed je hlavní bůh. Po rozluštění obrazů se přišlo na to, že znázorňují kalendář starý 27 tis. let. Zhruba 1 km od tohoto místa, byla nalezena podzemní pyramida, která se teprve zkoumá a prozatím nemáme k dispozici informace. Již nyní je, ale zřejmé, že se bude jednat o celý komplex staveb a jedné civilizace.

Badatelé se pokusili vytvořit malé repliky kamenů z Puma Punku a pokoušeli se rozluštit, co z nich mohlo být postaveno. Jeden názor byl, že kostka s H, byla součástí celku pantu brány. Brána by musela, být ohromná a něco držela. Další názor, byl že Háčka mohla tvořit jakousi leteckou startovací rampu. Co, skutečně stavba znázorňovala a jaký měla účel, zůstává velkou záhadou.

Na našich stránkách pod názvem - Nejzáhadnější místa naší Země - budeme pokračovat a představovat místa, která hraničí s rozumem, vědou a tím, co jsme se doposud naučili.