Mohou mít zaniklé, pozemské vyspělé civilizace, cosi společného s UFO?

27.03.2023

KAPITOLY:  FOTOGALERIE S UFO KORÁBEM - MIMOZEMŠTÍ BOHOVÉ - JAK VYPADÁ VESMÍR? - PROČ, BŮH STVOŘIL ŽIVOT NA ZEMI? - KDO Z VESMÍRU CHRÁNÍ NAŠÍ PLANETU? - PROČ POSÍLÁME ZPRÁVY DO VESMÍRU, KDYŽ UFO NEEXISTUJE? - KTERÉ STÁTY KOMUNIKUJÍ S MIMOZEMSKÝMI ENTITAMI? - VESMÍRNÉ VÁLKY BOHŮ 

Mimozemští bohové?

Ti, kteří pracují s myšlenkou, že vyspělé civilizace skutečně nejsou pouhou fikcí, připouští i teorii o návštěvě mimozemských entit, které mohli položit základní kámen vzniku života na planetě Zemi. Ale ani zdaleka, to není myšlenka pouhých badatelů a volnomyšlenkářů. Naše kultury, po celá tisíciletí vyznávají různé seskupení bohů, kteří přišli z nebe a také, se tam i měli vrátit. V nejstarších textech lidé popisují, jak je bozi přišli učit a jak jim předávali vědomosti a klíče k nejrůznějším technologiím. Bozi, mají různá jména a vizáž, ale příběhy, jsou velmi podobné. 

Bozi přilétli na Zemi v nejrůznějších plavidlech, od podoby pyramid po létající talíře a opeřené hady. V mnoha textech se vykreslují i strašlivé války těchto bohů, při kterých nakonec, byla Země spálena, nebo naopak zalita vodou, se vším pozemským životem. A vítězové, po té, prostě nasedli na svá plavidla a zmizeli, kdesi do vesmíru. Jak bychom, nazvali dnes takový zážitek? UFO setkání? Jen místo vystupujících bohů, bychom mluvili o mimozemské entitě. Je opravdu, tak složité si představit, že by to mohla, být pravda? Je opravdu dokázáno, že ve vesmíru jsme jedinou živoucí planetou? Jak, vlastně vesmír pracuje a jak vypadá? Je Sluneční soustava doopravdy, taková jakou ji známe? Nebo může, být naprosto odlišná? V jedné teorii se uvádí, že popis Sluneční soustavy je podvod, že seskupení planet je jiné a že nesouhlasí, ani jejich oběžné dráhy, vzdálenosti a počet. O heliocentrickém systému naší soustavy, se dozvídáme již v 15 století, kdy tato myšlenka, byla přelomová. (M.Koperník) Od té doby, se ale v podstatě, výzkum v této oblasti moc nezměnil. Ano, dráhy planet v naší Sluneční soustavě se dají spočítat, a vědci předpokládají, že pořadí planet a jejich vzdálenost se měnila, a ve vnitřní části obíhalo větší množství protoplanet. Ale, vše ostatní, jsou spíše domněnky. Kam, se člověk dostal nejdále do vesmíru, aby mohl přesně zmapovat Sluneční soustavu? Průzkumné vozítko na Marsu, jistě dělá dobře svou práci a rozmístěné dalekohledy také, to je ale málo.

 Konspirační teoretici zastávají názor, že právě z Marsu člověk pochází. Nakonec, bozi, kteří přilétali na Zem a učili domorodce, nemuseli vylétávat z nějaké mateřské lodi, ale z blízké planety, jako byl například Mars. To, by dávalo větší smysl, nežli představa toho, že jakási ohromná vesmírná loď, parkuje u Měsíce, po několik tisíciletí. A tamní entity, pravidelně odlétají na naší Zemi, v podstatě tam a zase zpět, učit nás. I vědci, již připouští možný dávný život na Marsu. Teoreticky, ty stavby a útvary, které tam rozeznáváme mohou, být dávná sídla civilizace, která se nám lidem jevila, jako božská. Došlo totiž ke střetu dvou civilizací, vyspělé a začínající.

Jak jinak, mohli filosofové a učenci z dávných dob, vědět a předpokládat a vypočítávat dráhy planet a odkud znali přesné veličiny, geometrii, matematiku, fyziku? (předali jim informace naši předci, nebo návštěvníci z jiných světů?) Jak vůbec mohli vytvořit, taková díla, jako byly pyramidy a monolitické stavby, kdy mnohdy kvádry, jsou tak ohromné a těžké, že bez vyspělé technologie s nimi, nebylo možno hnout, natož je přesně na milimetr řadit a dokonce je zvedat do výšky, až několika metrů a stavět z nich ohromné základy, budoucích staveb. Ve většině pozůstatků z těchto základů, nelze mezi kameny prostrčit, ani žiletka i když, nejsou spojovány maltou. Pokud, by skutečně za touto technologií stál člověk s dnešním intelektem, proč tak nepracoval i dál (dnes bychom museli, být na stonásobné úrovni) a na vše zapomněl? Je to, masová civilizační amnesie naší historie? A proč civilizace, které na  prastaré a pobořené základy monolitických staveb, přišly později a vystavěly, na nich svá města, do dnes tvrdí, že to jsou příbytky původních bohů, kteří sem přišli z hvězd?

 V egyptských hieroglyfech je také, celá řada nesrovnalostí. Například, asi všem známé vyobrazení létajících strojů, podobných dnešním vrtulníkům, letadlům, tankům a vojenským člunům, které prostě jednoznačně vyobrazují, neskutečnou podobnost s dnešní moderní, vojenskou technologii. Chrám v Abydu, vladaře Sethiho I. (1290 př.n.l.) ve, kterém byly tyto hieroglyfy nalezeny je pro mnohé jasným důkazem, vyspělosti našich předků. Avšak, egyptologové opět z nějakého důvodu, tato tvrzení vyvrací a hieroglyfy prezentují za retušované. Průvodci tohoto chrámu, mají raději zakázáno o těchto vyobrazeních přednášet. S létajícími talíři a zvláštními postavičkami, podobajícími se mimozemským entitám, se ale v egyptských chrámech a jejich hieroglyfech setkáváme často. Podle čeho, jsou tyto zákresy vytvořeny a kým? Z jaké jsou doby a proč se o tomto faktu tak málo píše? A tak, nás napadá stále dokola, jedna otázka, je vesmír, skutečně nekonečný, nebo má nějakou hranici a formu? Mohou, žít ve vesmíru i jiné živé entity? My, to nevíme! Nemůžeme, tedy tvrdit, že Země je jedinou, živoucí planetou vesmíru a že mimozemské civilizace prostě neexistují. I když vlády dnešního světa začínají pomalu přiznávat, (oni s tím pracují, již přes 70 let) že mimozemský život je teoreticky reálný, protože mnoho UFO záznamů zůstává neobjasněných, přes to, mezi lidi posílají spíše skeptické zprávy o tomto fenoménu. Tím záměrně vytváří, jakýsi neucelený a nesourodý názor na celý vesmír a možný život v něm. Přitom se běžně můžeme dočíst o výsledcích průzkumu vesmíru. Například:

(zpráva z tisku) NASA hlásí převratný objev. Planeta, kde by mohl, být život. Obíhá kousek od Země. Vědci objevili planetu, podobnou Zemi a teoreticky, by na ní mohl existovat, život. Je vzdálená 4,24 světelných let od Země. Proxima b, má 1,17 krát vyšší hmotnost, než Země a červený trpaslík, okolo kterého obíhá, je podobného stáří, jako naše Slunce.

Jsou mimozemské návštěvy Země fikcí, nebo realitou a jak vypadá vesmír?

Přísné vesmírné embargo, rozděluje svět na ty, co vědí,  na ty, co netuší a na ty, co vědět nechtějí, protože je to pro ně pohodlnější. Do budoucna z více než, jistého setkání s mimozemskou entitou, tak vytváří globální problém s předpovědí, logické hysterie a paniky, které v tomto případě nastanou. K celosvětovému šílenství, by nemuselo dojít, pokud by lidé byli informováni a připravováni. Navíc zatajováním skutečností, vytváří vlády z obyvatelstva planety Země, bezbrannou návnadu a svou jednoznačnou nadvládu. Je to pravý důvod toho, že naše historie ani pod tíhou důkazů se nemění? Se změnou, naší mýtické historie, by se musel pozměnit i názor na vyspělé civilizace, (pro nás existující v nereálném čase) a možné návštěvníky, pro nás doposud známé jako, nadpřirozené bohy.

 A důvod? Neznalost, brzdí další vývoj a lidský pokrok. Zároveň, je člověk neskutečně zranitelný a ovladatelný. Při odhalení skutečné historie, by moc jednoho nad druhým, rázem skončila. Paláce a plné trezory zlata, by nic neznamenali. Jedinou prioritou člověka, by byla schopnost pochopit vnější svět, kterého jsme součástí i když nám tvrdí, že nikoliv. Bohatství, nám ke komunikaci s vyspělejší entitou stačit nebude. Největším bohatstvím a šancí na přežití je intelekt, který bychom měli neustále a celoživotně rozvíjet. Naše DNA je tomu plně přizpůsobena. My, jsme schopni přežít i pochopit. (více v článku Lidské DNA) Pokud vlády uzavřou školy, je to první známka úpadku celé civilizace a cesta k úmyslné degeneraci, celých národů. Jedná se tedy o nastolení jistého, moderního stupně otroctví. Dobře známe z nedávné historie, že otroci neměli přístup k vědomostem. A proč? Aby, se dali snadno ovládat! Aby jeden měl moc, nad životem druhého. Proto je vzdělávání, odhalení skutečné historie a zveřejněná získaná vesmírná fakta, nejdůležitějším posláním, pro lidstvo k pochopení, osvobození a sjednocení.

Fiktivní představa vesmíru může být různá, ale nejvíce je zřejmě ovlivněna mysl, věřícího člověka. Avšak, každá víra má svého boha, který žije v nebi, tedy každý bůh je mimozemský a disponuje nadpřirozenými schopnostmi. Ostatní si mohou popustit uzdu své fantazii a například si představit vesmír, jako kulatou desku od stolu, na kterou jsme vysypali písek tak, až jsme celou desku jemným pískem překryli. Každé, jedno zrníčko písku, znázorňuje jednu galaxii, která je v naší představě vesmírným státem. Každá, galaxie má potom miliony měst, které představují jednotlivé planety. Ty nejmenší, jsou jako naše vesničky. (to vše je schováno v jednom zrnku písku)

 Vesnice, města a státy spolu navzájem spolupracují. Tedy je běžné, že se přelétává z jedné planety na druhou, jako my se přemísťujeme z města do jiného města. A i když ve vesmíru vládne mírová korporace, stejně se stává, že jedna galaxie může, být bohatší nežli jiná. Jedna planeta tvoří podmínky k životu a druhá to neumožní, ani při ohromné investici. A tak, se vesmír rozděluje na bohaté a prosperující galaxie a na chudé a někdy, ani života schopné. Pro zachování svého druhu, jsou rabující a jedním slovem problémové a vraždící galaxie, snaží se totiž, za každou cenu jen přežít. Ty, nejbohatší a zároveň i nejvyspělejší, prozkoumávají vesmír a hledají vhodné lokality k zakládání nových kolonií. Vydávají se na průzkum a pokud shledají příhodné místo, jako je třeba zaniklý galaktický stát, nebo soustava zaostalých planet, která by se dala přetvořit, ve fungující vesmírná města, jednoduše sem přesunou svou techniku a začnou pracovat. Takže galaxie XY 1. bude následně spravovat seskupení planet, které vesmír, bude znát jako XYz 3252. A příslušníci jiných galaxií, již nemohou toto místo získat, a rabovat jej nebo dokonce unášet, otročit a vraždit domorodce! Nyní je to, pro vesmír, již autonomní území, konkrétního majitele. A ten, si jej chrání a buduje k obrazu svému. My o vesmíru víme, asi jen jednu věc, a to, že je ohromný. Nemůžeme posoudit, zda se v něm nachází život, když známe pouze svou Sluneční soustavu a více méně, jen teoreticky se domníváme, co by se mohlo dít na, několika málo planetách v této soustavě. Se vší úctou, ke všem vědcům naší planety, jsme pouze primitivním vesmírným živočišným druhem ve vesmíru. Doposud, ani neumíme ze své rodné planety vycestovat.

 Ale dokážeme již podle matematických rovnic vypočítat předpoklad obdobných planet, jako je Země,  kde existuje život. A výsledek této rovnice je, že by teoreticky mělo  ve vesmíru obíhat miliony našich dvojčat. Vědci stále apelují, že není možné překonat vesmírné vzdálenosti, pro nás v reálném čase. Ale i tato teorie je již zastaralá. Vesmír, by měl být, starý 13,8 miliardy let a za tu dobu, by v něm mělo expandovat, přes miliony živoucích planet. K prolétání mezi nimi, bychom museli znát návod k překonání časoprostoru. S dostatečným množstvím energie, stlačíme před sebou prostor a naopak za sebou jej rozšíříme, tím deformujeme čas a prostor a tradá, prolomíme světelnou bariéru. A můžeme vyrazit na návštěvu k sousedům daleko, do vesmíru. Teorii, bychom tedy již chápali, no a nyní musíme najít, ten neskutečný zdroj energie, který by dokázal z teorie vytvořit i realitu a praxi. Tak ohromný zdroj energie, potřebný k realizaci této teorie, prozatím vytvořit nedokážeme, tedy ani nevíme, zda by tento model překonání světelné bariéry fungoval. 

 Naše chápání a vnímání vesmíru je již na vysoké úrovni, ale v porovnání s věkem vesmíru, jsme na úplném začátku. To, ale není podmínka, že všichni ostatní tvorové žijící v tomto vesmírném prostoru, jsou na tom stejně. Jeden druh může, být starý miliony let, druhý se teprve vyvíjí. Do toho druhu vyvíjejícího se, patříme i my, naše civilizace. Civilizace, která bohužel na svůj pokrok, již zapomněla a navíc, to není ochotná, ani přiznat. Učit se, přebírat zkušenosti, by mělo být hlavní prioritou každé civilizace. My, však nejsme, toho schopni. Přiznáváme, že náš svět je velmi mladý a za tuto hranici nejsme ochotni přejít. Potom, se ale nemůžeme rovnat svou vyspělostí k vesmírným entitám. A, i když obyvatelé naší Země v dávné minulosti prošli, již vysokoškolským vzděláním, my se dobrovolně vracíme do jeslí k batolatům. Ale to není vůle všech lidí! Mnoho je na tuto dávnou historii napojeno a snaží se ji zlegalizovat. Pochopením své minulosti, bychom  se museli vyvarovat nedostatkům a chybám v přítomnosti. Autority, naší minulost, odmítají a lidstvo stále dokola prochází, stejnou a opakující se chybou! Jakoby autoritám, tento stav vyhovoval. I ve věku pouhých 5 tisíc let, naše civilizace, by již měla mít přehled o všech zničujících chybách a vůdci, by měli své národy vést k míru a pokroku! Pokud se tak neděje, není to další civilizační chyba, ale záměr.

Fantazie o vesmírném přeskupení

                                                                                                                                                                                               Když se vrátíme, zpět ke svému stolu a podíváme se na to ohromné množství zrníček písku a jedno zrnko oddělíme od ostatních a označíme si ho, co uvidíme, když zrnko vhodíme zpět do masy písku? Asi jej již nenajdeme, ale můžeme si tak lehce představit, jak je vesmír ohromný a jak my jsme, proti němu nicotní. Při teorii, že ve vesmíru je jediná planeta, tedy v naší představě, nějaké malé vesmírné městečko, ve svém prázdném galaktickém státě. A že, právě tato nepatrná planetka, je jediným územím, v celém, snad i nekonečnu, kde se byl schopen vyvinout a udržet život. Potom, tedy je celé naše bytí, jedna neskutečná náhoda a zázrak, všech zázraků. (V překladu, by to znamenalo, jako když by v Evropě, a na všech ostatních kontinentech, bylo  mnoho států s miliardami měst, ale pouze jedno město, kde je život a žijí lidé.) Ale zázrak, umí zařídit pouze bůh. A nebo, vyspělejší entita? Naše Země, by musela, být jedinečnou a nejvzácnější raritou vesmíru. O to spíše, když si připomeneme, jak vše navzájem dokonale spolupracuje. Tedy, náhodná velikost planety, náhodná vzdálenost od Slunce, náhodný zemský sputnik Měsíc a spolupráce s ním, náhodná celá Sluneční soustava, jakoby kdosi vše seřadil tak, aby právě zde, život mohl vzniknout. Protože, bez jednoho, by nemohlo fungovat druhé. Podle naší mentality, však evolučně a náhodně.. A nebo, jsme opravdu, tak arogantní a stavíme se do pozice, nejen pánů tvorstva na Zemi, ale následně i celého vesmíru? Je to skutečně arogance, nebo pouhá nevědomost a strach z neznáma?

Naše Země, pracuje ve velmi složitých a zároveň dokonalých přírodních cyklech, vše souvisí se vším. Miliardy různých  forem života na Zemi, včetně nás lidského druhu, pokud bychom skutečně ve vesmíru byli jediní, by z nás tvořilo nejvzácnější a nejunikátnější planetu. Nevídanou vzácnost, že souhrou náhod, mohl takto, vzniknout život. Mainstremová média, vědci, historici i celá řada archeologů, tuto teorii podporují. Na jednu stranu nám tedy vysvětlují, čistě pouze teoreticky, že existence mimozemských entit je nepravděpodobná a tím potvrzují, naší jedinečnost a vzácnost. Na druhou stranu s tím, ale žádná světová vláda nepracuje! V tomto případě, by měl existovat globální zákon, který by nekompromisně chránil, vše živé z flory i fauny. Protože lidské DNA je nejsložitější universum a vzít život a toto universum zničit, by mělo být uzákoněno, jako globální nejhorší zločin. Jak to celé tedy chápat? Jsme ve vesmíru, největší vzácností, ale přes to, si to neuvědomujeme a po tisíce let vraždíme nejen svůj druh, ale i vše živé kolem sebe? Neměli by, nás k uvědomění si sebe sama, vést naši zvolení vůdci? Neměli by nám vštěpovat, jak jsme nejen ve vesmíru vzácní? Proč dělají opak? A nebo, je vše trošku jinak a my nejsme, ani zdaleka žádnou vesmírnou výjimkou, ale pouze jedním z mnoha primitivních druhů, na jedné planetě? Civilizací, která doposud, není schopná pochopit, ani základní princip života. Kdo z nás to ví? Každá pozemská víra, by měla hlásat posvátnost života.

Člověk, je pouze jeden z miliard druhů živočichů, zde žijících. A jaký je rozdíl, mezi například mravencem a člověkem? Mají svou královnu, mají své vojsko, chrání svou komunitu, před jinými druhy mravenců. Dokáží farmařit a dorozumět se. Mají teritoria a obydlí, svá království. Je jich mnoho různých druhů, rezatí, černí, nenápadní i ohromní. Zřejmě, bychom mohli jejich celoživotní oddanost, jedné komunitě, považovat za jakousi mravenčí víru. Bytí, člověka je podobné, je stejným obyvatelem Země, jako všichni ostatní živočichové, kteří mají stejný nárok na svá teritoria, jako my. Člověk, jen dostal navíc, dar. Dar, empatie a myšlení, který jej pasoval, nad všechny ostatní živočichy. Dar komunikace a dorozumívání. Je schopen se o všechny ostatní tvory z říše flory i fauny postarat, tak jako je schopen pochopit, co potřebuje, jeho domovská planeta. Člověk, je tedy jistým farmářem a správcem Země. Ke svému úkolu, nepotřebuje znát, zemskou a vesmírnou historii a politiku. Je toto, odpověď na naše otázky? Proč jinak nejsme schopní, vesmír stále pochopit a nic o něm nevíme? A proč se chováme, jako ti primitivní živočichové i když naše schopnosti jsou nesrovnatelné. 

I když dávno nemusíme, stále a dokola bojujeme o nějaké teritorium. Které, když konečně kolonizujeme, za nějaký čas o něj stejně přijdeme! Jakou to tedy, má logiku? Jak rozlehlá území zabral, například Řím a k čemu, to vše bylo? Za pár století se území postupně vrátilo zemím, které Římané okupovali. Ale, muselo zemřít miliony lidí, aby tuto pomíjivou moc a slávu, mohl mít jeden silnější a dominantnější národ, ale ne na věky, pouze na několik století. A to se stále opakuje, jen vůdci mají jiná jména. A i když, dnes svou novodobou historii máme dobře zpracovanou a známe ji, přesně víme, jak války ničí svět a jak je vítězství pomíjivé i jak zastavují lidský pokrok. Jako bychom, nebyli schopni, se poučit a ten dar myšlení použít. Ano, velmi rychle se posouváme dopředu, ale bude nám to k něčemu?

 Dnešní svět se jistě musí považovat, za nejvyspělejší. Za pouhé století se člověk vyhoupl na vrchol, sesedl z koně a rovnou nasedl do rakety. Neuvěřitelný, pokrok a vzestup. Ale, pro koho? Pro, menšinu samovyvolených, kteří chtějí zbytek celého světa ovládat, právě s pomocí vyspělých technologií. Oni nemají v plánu zkoumat vesmír a své výzkumy konsultovat s obyvateli Země a vytvářet, tak v podstatě další vývojovou fázi a přirozený pokrok, celého lidstva. Jinak, by dávno například, popsali své plány a cesty na Měsíc. Copak, opravdu někdo věří tomu, že 50 let se o to nikdo nepokusil? Když, jsme například schopní vyslat na vzdálenější Mars průzkumné vozítko a studovat jej? A byla cesta na Měsíc skutečná, nebo opět nástroj moci, jednoho impéria? Je možné, že veškeré nahrávky z návštěvy sputniku zmizely? Jaký, tedy ve skutečnosti, máme hmatatelný, důkaz toho, že člověk navštívil Měsíc? A proč, po té průzkum měsíční krajiny odložili na dalších 50 let? Jak to, že se žádné jiné zemi, doposud nepodařilo opakovat, to čím se pyšní USA? Přitom se intenzivně, mnoho zemí zabývá například průzkumem zmińovaného Marsu. Ano, nás zajímá údajně planeta Mars, kterou chceme v brzké budoucnosti i kolonizovat, přitom doposud, nedokážeme najít lék na vir, který způsobil v 21. století celosvětovou pandemii a zabil miliony lidí? Pokud, tento vir, nebyl uměle vytvořen, potom na Marsu a zřejmě i Měsíci, člověk není schopen přežít! A představa kolonizace je další pouhou fikcí a desorientací lidí, kteří to jednoduše nedokáží posoudit a nepřemýšlí nad tím, co média vypustí.

Pokrok má, být pouze, pro jednu skupinu lidí? Tak, proč jsme, jako jediní z živočišné říše dostali, ten vzácný dar, inteligence a myšlení? NE, lidská rasa není rozdělena na hloupé, tedy poddané a chytré, tedy bohaté a vládnoucí. Všichni lidé, mají stejný nárok a právo, žít na vyvíjející se celosvětové úrovni a v 21. století žít, bez existenčních problémů, vykořisťování, pandemií a válek! Pokud to tak není, stále jsme něco nepochopili a ani zdaleka nejsme nejvyspělejší civilizací Země, natož celého vesmíru..

Prý, je nás hodně a ničíme planetu. A kdo, to vlastně vymyslel? Není složité vytvořit rovnici a spočítat k rozloze celé Země i počet obyvatel a kolik, by následně na každého jedince připadlo půdy. Všichni obyvatelé planety, by se v klidu poskládali i s malým pozemkem a domkem, do jednoho státu USA. Obdobné je to i s šílenstvím, globálního oteplování a ničení planety. Nic neničí, více životní prostředí, nežli války a vše, co s nimi souvisí!!!(například, jen vojenská letadla, při jednom 24 denním cvičení, zamoří Zemi tak, jak člověk není schopen zamořit Zem, ani za sto let! A co teprve, ze Zemí udělá válka a jeden atomový výbuch?) Ale, samozřejmě i například vypalování deštných pralesů, které mají stáří s 50 milionovou historii a neskutečný vliv na zemské cykly i tamní faunu a flóru. Po takovémto zásahu, již původní obnova pralesa, je nemožná a ztráta nevyčíslitelná. 

Až, toto mocnosti zastaví, potom mohou poučovat lidi, co by měli, nebo neměli dělat! Největším paradoxem dějin lidstva je, řešit životní prostředí a u toho válčit! Nehoráznost a drzost všech, kteří tuto myšlenku podporují a dokonce chystají aplikovat! Každý, člověk je přímo spojen s přírodou, někdo více, jiný trošku méně, ale nikdo z nás by nechtěl záměrně, svou planetu zničit. Projekt, k ochraně Země, který bude dávat smysl jistě podpoří každý, ale nesmí být podmíněn zastavením pokroku a snížením životní úrovně a dokonce, doslova ohrožováním lidského zdraví. Z úžasné myšlenky se stává teror a nástroj moci! Protože momentálně nás směřují zpět do jeskyní, navíc se zákazem ohniště.

 Nakonec samotná Země, bez vojenských eskalací a válečného zamoření, by snad ani nepotřebovala další ochranná opatření. Na kom, tedy záleží nejvíce a kdo může tento problém globálně ovlivnit a zastavit? Jenom mocní lidé, lidský druh! A u toho nezapomínejme na universálnost naší planety. Již staří Májové znali, cykly země a dobře věděli, že při každém přechodu, tohoto cyklu docházelo ke klimatickým změnám, zemětřesení a zřejmě i přepólování Země. Pokud, bychom si nehráli na vševědoucí a dostatečně si prostudovali, to co nám naši předci předávají, jistě bychom dokázali, tyto problémy řešit s předstihem. Což, by nám pomohlo k tomu, abychom například nevyhynuli. Protože, tyto cykly se v přesném časovém rozmezí opakují. Globálně, by se měl vypracovat projekt k přežití lidstva, při těchto cyklických změnách. Momentálně se nacházíme v jednom přechodovém cyklu a myslíme si, že asi každý si již stačil těchto změn povšimnout. Do tohoto cyklu, naše planeta přešla v roce 2012. I v majském kalendáři jsme toto datum zaznamenali, nebyl to však konec světa, nýbrž přechod z jednoho lunárního vesmírného znamení do druhého. Naše planeta je součástí vesmíru, který neznáme. Čím si planety prochází se pouze domníváme. Pokud nepřiznáme, náš skutečný věk, nejsme ani schopni pochopit a zaregistrovat, že i  Země má své dny. Na tyto zkušenosti a závěry jsme prostě moc mladí. Jak dnes můžeme posoudit, čím si naše Země procházela před 2 500 lety a jak, to zaznamenat a jak se tomu bránit, abychom přežili. Proto, nám naši předci zanechali své zkušenosti! Na které, však arogantně zapomínáme, protože to pouze my, jsme jedinou vyspělou civilizací tohoto světa.

Proč, bůh stvořil život na Zemi?

 Vrátíme se, ale  zpět k našemu stolu s pískem. Při,  opětovném pohledu, na zrníčka písku, vyvstává otázka proč? Vše, by mělo dávat nějaký smysl a řád. Jaký úkol, nebo smysl má tedy naše planeta, osídlená od nejhlubšího mořského dna, po nejvyšší vrchol hor, biologickým životem? Pokud Zemi stvořil bůh, tak proč? Pouze k obrazu svému? Jen tak, pro radost? Potom, ale měl dát, také člověku tolik rozumu, aby neubližoval všemu živému, včetně vybíjení svého druhu. Nebo, dělá někomu potěšení sledovat jak, lidé stále a každou minutu i dnes umírají hlady, vedou zničující a vždy, pro jednu stranu extrémně výdělečné války, tedy spíše válečný byznys? Díky kterému, musí zemřít miliony nevinných, kteří prostě jen, nesmí rozhodovat o svém osudu? 

 Tolik křivdy, nespravedlnosti, utrpení a žalu, čím si obyvatelé planety Země, (nejen lidé, ale i většina druhů zvířat) stále musí procházet, by ve zhmotněném stavu, zaplnilo celou, naší galaxii. Potom jsme, tedy sice boží planetou, ale plnou karmické křivdy, bolesti a beznaděje, stále se dokola opakující, která tvoří černý opar mlhoviny, okolo celé naší planety a po tisíce let, nepropouští ozdravné spravedlivé světlo a záchranu. A za co, nás vlastně bůh trestá a většinou ty, co se bránit nemohou a nic nezpůsobili? Škoda, že náš bůh tyto řádky nebude číst a na otázky nám neodpoví. Esoterici, nám vysvětlí, že vše co se děje máme již dáno do vínku a musíme se poučit z chyb z minulých životů. Naše moderní civilizace, podle vědců existuje zhruba 5 000 let, není to dost dlouhá doba k očistě všech hříchů? Evidentně není. Jak, to tedy s tou karmou ve skutečnosti je? Nepleteme si karmu s transgeneračním přenosem?

A nebo, Zemi stvořila mimozemská entita? Jaký k tomu měla důvod a plán? Výzkum, těžba, osídlení? Při teorii, že ve vesmíru nejsme jediní, by to dávalo smysl. A snad i proto, je nesčetně případů únosů a záznamů o skutečných přeletech vesmírných plavidel, UFO nad Zemí. Učí nás, že vše je pouhá náhoda, jedině tak mohou tvrdit, že nic mimozemského neexistuje. Vedeme tu svůj boj, jako bakterie v Petriho misce, nic víc. Naše osudy nejsou našimi, člověk v podstatě, nikdy nebyl svobodný. Vždy, tu byl nějaký diktátor, který mohl rozhodovat o životech a osudech ostatních. A pokud, je někdo další, nad těmito diktátory, tak instrukce přichází z míst, kde rozhodně nikoho, nezajímají miliony lidských životů, ani jejich kvalita. Biologický materiál? Nepodstatná forma, jedné živočišné říše? Dělníci a správci planety?

Stvořil člověka bůh, nebo mimozemská civilizace? Vyvinul se člověk z opů, postupně evolučně? Čím se tedy tento vývoj zastavil a proč? Logicky, by se lidská rasa měla i nadále evolučně měnit a vyvíjet. Již v antickém Řecku se setkáváme s učenci s neskutečným inteligenčním potenciálem, neměl by dnes minimálně, každý pátý člověk, vykazovat alespoň podobný intelekt? 

Člověk má geneticky zakódovanou potřebu, něčemu věřit. Víra, miliardám lidí dává potřebný smysl života. Každý z nás i pokud je jednoznačným ateistou se za svůj život modlil, nebo prosil vyšší moc o zázrak, nebo pomoc. I když nemusel, být nikdy v  kostele a v žádnou víru nevěří. Neseme si to prostě podvědomě v sobě z dávných dob, kdy víra v božstvo, byla nejsilnější emocí člověka a transgeneračně je nadále přenášena, na další generace. Kultury, kde vyznávaly mnoho bohů, se postupem času, transformovali, až do dnešních ateistů. Podvědomě vědí, že nějaká vyšší moc je, ale jednoho boha neuznávají a většinou, ani ostatní vyznání, jim moc neříkají. Díky mnoha bohům, jim nakonec nezůstal žádný, protože uctívání odcházelo mnoha směry. Na rozdíl od kultur, kde silně vyznávaly jedno centrální božstvo. Tito lidé zřejmě doposud, budou věrní nějaké víře. Otázka, ale zůstává, zda lidé v prvopočátku, své bohy skutečně viděli a po té, je teprve začali vyznávat a tvořit jim svatostánky. A nebo, to byla pouhá nevědomost, nad nevysvětlitelnými úkazy a proto si bohy vymysleli, aby mohli pochopit? V každém případě jakýkoliv bůh, z jakéhokoliv světa, pocházel z nebes. Tedy, mimozemská vyspělá entita, která někdy pomáhala, jindy ničila, nebo bojovala se sobě rovnými. Většinou, každý bůh disponuje schopnostmi, kterým nerozumíme. A nebo může, být vše úplně jinak?

Kdo z vesmíru, chrání naší planetu a proč jim předáváme veškeré strategické informace?

Pokusme se uvěřit teorii, že ve vesmíru je mnoho osídlených planet a galaxii. To co je dole, je i nahoře. Co když, celý vesmír prostě, funguje přesně, jako naše planeta. Co když, naše Země je jen zmenšenou maketou vesmíru? Který je naplněn životem, který má svůj řád a pravidla. My, lidé z planety, která je kdesi hluboko ve vesmíru, dokážeme studovat a pozorovat, mikroskopy rozličné živočišné nejprimitivnější živé formy. Co když, přesně tak, pozoruje kdosi nás? Planety disponují různými životními podmínkami. Tvorové, entity, živočichové, roboti, zde působící se budou lišit od lidí. Nakonec, nemusí, být člověku ani podobni, ale vládnou vyspělým technologiím a vysokou inteligencí. Jsou o pár tisíciletí, před námi. Pokud přímo nestvořili náš svět, mohou o něm vědět a sledovat jej. Kdo, tuto myšlenku, může stoprocentně vyvrátit? Málo je otázek okolo UFO fenoménu? Dokonce, prý vlády významných států,( Izrael, Kanada a další) spolupracují s Galaktickou federací, ale lidem se to nesmí přiznat, protože by, prý  vypukla panika. 

O jaké panice, se to stále mluví? Není to spíše cílené zatajování, k možnosti následného ovládání a moci? Je vůbec reálné, aby tak překrásná a bohatá planeta s podmínkami k životu miliard druhů, všeho živého, nebyla ještě napadena a kolonizována, jinou vesmírnou entitou, když jsme, proti všemu přicházejícímu z vesmíru v podstatě bezbranní? A nebo k tomu možná doposud nedošlo, právě proto, že planetu chrání Vesmírná korporace? Je možné, že Zemi doposud nezničil, náhodně letící asteroid? A nebo tuto hrozbu, má pod kontrolou někdo další?

 Spolupracují, naše vlády s touto Vesmírnou korporací, právě z důvodu ochrany planety a zachování druhu? Ti, co si tu hrají na zástupce boha a rozhodují o lidských osudech a životech, si tady na Zemi také myslí, že jsou nadlidmi, nedotknutelní a nepostižitelní. Ale, při kolonizaci planety, jiným mimozemským druhem se rázem, tato elita stává, jedním z mnoha dalších, tedy běžným jedincem, primitivní lidské rasy. Byl, by konec jejich rozhodování a maskované tyranii, oni sami by museli začít fungovat, jako podvolení. Drží nás v nevědomosti právě proto, že pokud by přiznali, že UFO je skutečné, přiznají i mimozemský život, který by vyvolal  velký otazník, nad jejich osudem? A co ti ostatní? Nikdo, totiž obyvatele na tuto možnost nepřipravuje a tak, by jistě chaos nastal. Člověk je schopen se přizpůsobit a pochopit. Chaos, by netrval dlouho, lidé by se transformovali, aby přežili. To je zákon přírody. Chaos a panika? Jistě! Ale pouze z nevědomí, které by následně odstartovalo a prolomilo jiný a nový náhled na svět. A po té, přichází varianta, že bychom se s dalším vesmírným, druhem prostě sžili a začali pracovat a učit se od nich. Tak, jak se to, již popisuje v dávnověku. Jednoduše se to napíše, ale realita, by asi na čas, zaskočila většinu z nás i ty, kteří mají mysl otevřenou a o další inteligentní formě života, nejen v naší galaxii, nepochybují. Proto, by bylo potřeba, abychom tuto variantu kategoricky nezamítali.

Člověk, který se nad vesmírem, jen povrchně zamyslí, musí přiznat, že pokud můžeme existovat my, může existovat i někdo další. A pokud, naše vlády dokola opakují, že nic takového možné není, jaký mají důkaz a jaký k tomu mají důvod? O vyspělých zaniklých civilizacích víme, protože po nich nalézáme nesčetně artefaktů, včetně, celých měst a také, nám tvrdí, že to tak není. Prostě, civilizace působící na naší Zemi před 10 tisíci lety nemohla existovat i když radiokarbonové metody datování, potvrzují i mnohem starší dataci artefaktů! TEČKA! 

Zpráva vyslaná do vesmíru.

V roce 1977, byla do vesmíru vyslána, zlatá gramofonová deska Voyageru, na kterém je podrobný záznam o lidském druhu. Doslova je určena, pro případné mimozemské civilizace. Je uložená v sondách Voyageru 1. a 2. Tato deska a později i další podrobné informace vyslané do vesmíru, mají prý nést jakési poselství o lidském druhu, pokud by došlo na Zemi k Armagedonu. Prý, časové rozmezí, možného záchytu zpráv, vědci odhadují na tisíce pozemských let. Proto o sobě, asi můžeme v podstatě potencionálnímu nepříteli, naservírovat veškeré informace, díky kterým, by nás mohl naprosto jednoduše zlikvidovat!? Kapitulace, jednoho světa, druhému. My, přeci nemůžeme, ani odhadnout, kdo naší zprávu může zachytit, a jak by reagoval na primitivní lidský druh. Ale touto hrou, jsme se naprosto zbavili, jakékoliv šance na přežití, pokud by například zprávu zachytila, nějaká boje chtivá entita, které by šlo pouze o zdroje Země. Zarážející na tom všem je, že na Zemi lidem vypráví, jak mimozemské civilizace a UFO neexistují a na druhou stranu vytváří projekty ve kterých, tyto entity oslovují. Není to divné?

 V roce 1974, byla v binárním kódu, vyslána do vesmíru, přes frekvenčně modulované radiové vlny zpráva, známá jako, zpráva z Arekiba. Zpráva, zachycuje například číselnou řadu od 1-10, nebo počet nukleotidů v lidské DNA, také znázornění dvojité šroubovité struktury naší DNA. Dále i vyobrazení lidské postavy, průměrného muže a populaci na Zemi. Také, popis naší Sluneční soustavy. Tato zpráva, byla odeslána ještě několikrát v letech 1999 a 2001 a v následujících letech, to máme opakovat. Opět s předpokladem vědců, že sebezničující informace, by si teoreticky, mohl někdo rozšifrovat za tisíce let, takže riziko žádné nehrozí. 

Opak se však stal pravdou. V roce 2001 se v Anglii, objevily dva agrosymboly. Byly, jiné nežli známé obrazce. Měly obdélníkový tvar a obraz, složený z pixelů. Jedna formace znázorňovala tvář, obličej snad humanoidního tvora a druhá formace, na první pohled kopírovala zmiňovanou vyslanou zprávu z Arekiba. Nebyla, však stejná. V tomto obdélníku, byla ve stejném pořadí a znázornění, odpověd! Místo lidské postavy, tam byl obraz humanoida s podlouhlou lebkou a krátkým tělem, dále odlišné sekvence DNA a jiný planetární systém! A závěr? Prý to vytvořil nějaký, vtipálek, jako všechny agrosymboly. Protože, kruhy v obilí v žádném případě, netvoří a tím pádem, nám ani nic nesdělují, mimozemské civilizace. Přitom, tuto záhadu objasnit a vysvětlit nedokážeme. Neznáme, ani náznakem technologii s jakou jsou kruhy tvořeny a co symbolizují. Neumíme je vytvořit v čase ve kterém se objevují, ani přesně napodobit ohnutí klasů! Složitost vzorů, těchto agrosymbolů a jejich rozměry, jsou výsledkem vyspělé technologie, nikoliv však pozemské. Prý, ale tyto vzkazy vytváří člověk sám s nejprimitivnější technologií - a složité obrazce tvoří pomocí prkének a provázků. Jen tak, pro srandu a to hned po celém světě a mnohdy i stejném čase. Podobně, jako nejsložitější stavbu, všech dob, Velkou pyramidu v Gíze. Doposud nepochopený projekt, který zrealizovalo tisíce farmářů, bez technického vzdělání s naprosto primitivními nástroji. Co, k tomu dodat? Od roku 1974 vysíláme do vesmíru informace o svém druhu a někdo ji proti všem výpočtům zachytil v rozmezí 30 pozemských let, rozluštil a dokonce  na ni i odpověděl. 

Někdo z ohromné dálky z jiné soustavy, dostal podrobný popis složení lidského organismu, zemského povrchu a všeho podstatného o našem světě. A my se divíme, že nad námi přelétá jedno UFO za druhým? Je pravděpodobné, že potom všem, ten mimozemský, snad i humanoidní druh, chtěl následně navázat se Zemí kontakt? Proč jinak, bychom posílali zprávy o své DNA do nekonečného vesmíru, když bychom nepředpokládali zpětnou vazbu? Je zázrak, že nás ještě nekolonizují a nezničili. A nebo, jsou již dávno mezi námi? Dostali přeci přesné informace o lidském druhu a pokud dokáží cestovat vesmírem, asi by pro ně, nebyl problém vytvořit kopii člověka.

 Otázkou, ale zůstává proč a z jakého důvodu, máme potřebu, veškeré informace týkající se naší planety a existenci nejinteligentnějšího druhu, vysílat do vesmíru? Kolik, jsme již zachytili my, takových zpráv z vesmíru? Copak, je to za strategii? Představme si dva tábory, dvě odlišné kultury, které by se potkaly, neznají své schopnosti a vyspělost a jedna té druhé o sobě předá veškeré informace. Pokud druhá strana zjistí, že má převahu co bude následovat? Nebude potřeba, již ani žádná dohoda, proč a o čem vyjednávat s primitivním druhem, když můžeme mít hned vše a bez boje a podmínek? Jakoby, tady na Zemi mezi námi žil i jiný vesmírný, ale pro nás nerozeznatelný druh, který předává informace dál, mezi své, aby s námi následně mohli například manipulovat, nebo vyvraždit přesně vymodelovaným druhem viru, který lidský organismus zničí. (Jak reagovali domorodí indiáni z Jižní Ameriky, na španělské vojáky? Kdo nezemřel na infekci, byl zabit při rabování zlata. A to je smutný příklad nadřazenosti jednoho lidského druhu. Což, teprve reakce, odlišné vyspělé entity? ) V každém případě, vysílat o sobě veškeré informace do neznáma, je hazard s celou planetou a vším, co na ní doposud žije. A naprosto se vymyká logice, aby člověk na člověka předával existenčně ohrožují informace, když by v podstatě ohrožoval sám sebe, (svůj národ, svou rodinu) pro cizí neznámou entitu a mocnost o které nic neví. Jedině, že by s lidskou rasou, neměl nic společného a jeho blízcí žili jinde. Ne však v jiném státě nebo městě, ale na jiné planetě.

Které, státy komunikují s mimozemskými entitami?

Je pro případ, takové komunikace, vůbec vyčleněno nějaké neutrální území nebo letiště? Je připravená, nějaká mezinárodní vědecká rada, která by byla pověřena s nimi vyjednávat, aby z toho nebyla právě, ta panika a nebo poslední válka? Co dělají vlády, pro osvětu obyvatel, proti případné panice, která by následovala, po možném mimozemském kontaktu? Nic! Jednodušší je, stále vše zapírat a lidem zatemňovat mozky, krizí, pandemií, válkou a existenční nestabilitou. Na druhou stranu, je uklidńující, že by o nás minimálně, jedna mimozemská entita, měla vědět vše a doposud nás nezničila. Také je otázkou s kým, s kterým národem komunikují a co, jim tento národ  našeptává.. Vůbec to totiž nemusí, být zvolený zástupce, všech národů, který preferuje přežití celého světa.(o tom bychom asi věděli) Ale jedna velmoc, která se tohoto úkolu zhostila, aniž by to ostatní tušili a nyní činí rozhodnutí za celou planetu. 

Je to jednoduché, se Zemí se spojila jiná vesmírná entita,( na základě námi vyslaných sygnálů)  kterou, ale zachytil jeden národ a ten, okamžitě pochopil, že pokud si tento fakt nechá pro sebe, stane se nejdominantnějším na světě. Mimozemským návštěvníkům nahlásí, že jednají za celou planetu a je to. To by mohl, být další důvod, proč se otázka okolo UFO fenoménu, stále bagatelizuje. Představme si, že nějaká velmoc s nimi, již minimálně 50 let spolupracuje a ostatní to netuší. Z toho, by nebyla panika lidí, jak nám stále podsouvají, ale vyhlášený, celosvětový válečný stav, pro tuto velmoc. Protože zatajit spolupráci s mimozemskou civilizací, pod zástěrkou toho, že s nimi jednají, jako zmocněnci celé planety, je neomluvitelné a nemusela, by to pochopit ani druhá strana. Je to obdobné, jako si činit nárok na náš Měsíc. I o tomto zemském sputniku, by měly rozhodovat, všechny národy, ne jen několik z nich a stavět si tam základny.  Protože Měsíc potřebuje, vše živé na této planetě. Je tedy všech. Nakonec spolupráce všech, národů na vesmírných projektech, by se měla stát jedinou, možnou podmínkou ke vzletu. Žádná velmoc, by neměla mít vesmírnou převahu nad ostatními, protože v tom okamžiku se stává jediným diktátorem, celé planety Země a všeho živého, co na ní žije. Je to opravdu, tak nereálná fikce a nebo se přibližujeme k pravému důvodu, proč mimozemský život je, tak přísně utajován a střežen? Pokud by to tak skutečně bylo, tak ta velmoc se prozradí sama. Bude disponovat vyspělejšími technologiemi hlavně v sekci vědy a zbrojení. Díky tomu se bude tvářit, že by mohla mít nárok na kontrolu, nad celým světem. A dříve, nebo později se  o to pokusí. 

Máme také, několik velice ambiciózních miliardářů, kteří již velmi intenzivně pracují na vesmírných projektech. Na osídlení Marsu, nebo výletech k Měsíci a hotelích na vesmírných stanicích. A je docela zajímavé, že pokud některý z těchto bohatých pánů, prostě bude chtít vyletět někam do neznáma a vzhůru, svou raketkou. Nikomu nemusí nic hlásit. Žádné omezování, papírování a schvalování k vycestování. Prostě sedne a letí a pokud na své cestě potká ufounka a sestřelí ho, tak se nic nestane. On se to totiž nikdo ani nedozví. Prostor okolo naší Země je momentálně otevřen všem a bude zajímavé jak jej největší korporace, budou chtít rozdělit a kontrolovat. A jak budou chtít řešit ty UFO přelety, přes jejich vzdušný prostor? Budou je pokutovat, nebo rovnou sestřelí? To asi, nebude dobrý nápad, ale hlavně neskutečné riziko pro celou planetu! 

Vesmírné války bohů.

My, ale (podle politiků) víme, že UFO není a pokud přeci jen, by nějaký ten létající talíř u nás ztroskotal, okamžitě najede armáda, místo izoluje a všechny  důkazy odklidí do laboratoří. Ale co, když tato vesmírná plavidla na naší planetu dopadla mnohem dříve, ještě před vojenskou kontrolou a zůstala někde ležet v horách, mořích nebo poušti? Mohou, být tato místa identifikována? Teoreticky ano. Jak, by místo nálezu, asi vypadalo po tisíci letech? Víme, že tato možnost tu jistě může být. V dávnověku popisují bohy na létajících plavidlech. Také, boje těchto vznášedel. Tato, poškozená plavidla, by musela logicky, někam padnout a zůstat tam ležet. Lidé, na nich asi vystavěli chrámy. Ale co v místech odlehlých?

 Náš článek o možné existenci mimozemských civilizací a nekončící vyvracení a bagatelizování, všeho co je s tím spojeného, uzavíráme fotogalerií, ve které můžeme nahlédnout na satelitní snímky. Dle našeho názoru, je to velice zajímavý dokument. Zároveň se musíme pozastavit nad velikostí a tedy i pro nás abnormálně složitou, ne-li dokonce nemožnou technologii, při sestavování, tohoto plavidla. Pokud, by se skutečně jednalo o vrak, její majitelé asi nebyli lidé. Snímky ukazují, jakýsi útvar, který svým tvarem připomíná vesmírnou loď. Při bližším rozlišení, můžeme vidět opravdu zvláštní tvary, které by příroda těžko mohla vytvořit sama. Nejsou podobny, kopcům ani vrcholkům hor, tak jak je známe. Snímky, byly zveřejněné i na facebooku a i když byl v celku velký ohlas, jeden názor byl, že je to pouhá hra světel, iluze a potom se již obrázky někam ztratily a nelze je dohledat. Tato hra světel, je několik kilometrů dlouhá a po přesném obkreslení tvaru, autor vykreslil možnou podobu lodě. Čistě teoreticky, by naše planeta měla, být vystavena dopadu kosmického smetí. Jednou dopadne meteorit, jindy zde ztroskotá vesmírná loď. A jindy, tu UFO neztroskotá, ale v klidu přistane a posádka se tu může zabydlet, aniž bychom to tušili. Pokud tedy připustíme, že ve vesmíru nejsme sami, tyto obrázky pochopíme a asi v nich hru světel nikdo z nás neuvidí. Připomínáme, že za obrázky ručíme a potvrzujeme, že to není žádný fake. Názor, si na to již každý může udělat sám.

Popis obrázků: jsou to satelitní snímky, kdy autora zaujal zvláštní tvar objektu. Při přiblížení se mu zdálo, že nic takového ještě neviděl a že to celé nevypadá, jako přírodní úkaz. Nafotil si obrázky, aby je mohl blíže prozkoumat a s údivem rozeznával skutečné reálné tvary, jakoby konstrukce z trubek, které jsou plné menších. Trubky, se zdají být pokryty pláštěm, který je tam shrnutý. Také na jednom snímku je zřetelný obrys nějakého znaku, nebo ozdoby vraku, připomínající egyptské symboly.  Koráb by musel ztroskotat v dávné době, protože je již vidět, jak jej země recykluje a začíná splývat s okolím. Za nějaký čas zmizí zcela. Takových objektů, může být po celé Zemi nespočet. Anomálie, je ohromných rozměrů v řádu několika kilometrů. Délka vraku je až 5,5 km a délka rovné, (asi) součástky je přes 800 m.(autor ji i zakreslil) průměr trubek je okolo 20 m. Pro představu Boeing 777 má délku 63,7 m a průměr trupu 6,19 m. Fotogalerii, uzavírá několik snímků z Thajska, kde vybudovali největší svatyni světa. Svatyně je zvláštní tím, že připomíná létající talíř, tedy UFO. Její centrální část je pokryta soškami tisíců zlatých budhů a ti jsou přišroubováni k povrchu šrouby, který každý jednotlivě na své hlavě má vyraženo logo, vesmírné lodi. Samotní budhové v poměru k lidskému tělu, mají velmi dlouhé nohy. Pokud by se tato postava zvedla a postavila, její výška bude o desítky centimetrů, rozdílná od lidské průměrné postavy.  Okolo objektu je brána, která je z lesklého kovu a ve znaku je všude vyznačena svatyně, tedy popsané logo UFO.

 Uniká nám něco, nebo naši asijští sousedé, jsou trošku dál a UFO pro ně již dávno, není konspirační teorii? Kdo ví. V každém případě obrázky mohou představovat dávnou minulost s velmi podobnou přítomností. Jakoby to lidé tušili, nebo dokonce věděli. Realita, fikce, nebo konspirační teorie? Každý z nás se přiklání k té své variantě. A vy? (obrázky nám zaslal a povolil zveřejnit, pan Petr P.)


Fotogalerie